015 ၶရႃႇတိယ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

15- ၸၢတ်ႈၶရႃႇၻိယ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ၶရႃၻိယ = တိုင်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶရႃႇၻိယ) ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းသြႃႇပေႃႈမႄႈ လႆႈၶမ်ၵႄႈတုၵ်ႉၶ

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၸေႇတဝၼ်ႇ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈဝႃႇယႂ်ႇဝႃႇလူင်ၶဝ်သေ မီးသၽေႃး သင်ႇသွၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇႁွင်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၼၼ်ႉ မႃးထၢမ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉ ၼႆလႄႈ “မႂ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝႃႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်လႄႈ လႆႈၶမ်ၶိုမ်းသေ လႆႈတၢႆမႃးယဝ်ႉယဝ်ႈ”ၼႆသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းႁေႃးၼႄ ၸၢတ်ႈဝၼ်းလင် ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၿႃႇရႃႇၼသီႇ ႁဵတ်းၶုၼ်ယူႇ တီႈမိူင်းၿႃႇရႃႇၼသီႇၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးႁဝ်း ပဵၼ်တိုင်သေ တင်းတိုင်တင်းၼမ် ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈထိူၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉယိင်း ၼေႃႇၶမ်းတိုင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈမၼ်း မႃးဢၢပ်ႈပၼ် တမ်ႈတီႈ ၼေႃႇၶမ်းတိုင် တမ်ႈတီႈ ပီႈဢၢႆႈမၼ်းသေ ႁႂ်ႈသွၼ်ပၼ် “လၢႆးလိင်ႉတိုင်”ယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းတိုင်ၵေႃႈ သင်ႇလၢတ်ႈလၢၼ်မၼ်းဝႃႈ “မႃးႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းၼႆႉတႃႉ”ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုင်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးမီးၵႂႃႇ ၸဵတ်းဝၼ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမႃးႁဵၼ်းဢဝ်လႄႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇၵႂႃႇထုၵ်ႇၶိုမ်း မူးသိူဝ်းယဝ်ႉ။ မႄႈတိုင်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇတမ်ႈတီး ၼေႃႇၶမ်းတိုင်သေ “ပီႈဢၢႆႈလူင်... ၸွင်ႇပႃႈသွၼ်ပၼ် လၢႆးလိင်ႉတိုင် တမ်ႈတီႈ လၢၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင်ႁိုဝ်”ၼႆယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇဝႃႈ “ယႃႇပေမႆႈၸႂ်တၢင် လုၵ်ႈၸၢႆးဝႃႈယၢပ်ႇမႂ်းၼၼ်ႉတႃႉ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးႁဵၼ်းဢဝ် လၢႆးလိင်ႉတိုင် သေပွၵ်ႈ”ၼႆသေ ၸင်ႇတေလွတ်ႈၵႃႇထႃႇ တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

  • ပႃႇꩮိ
  • 15- ဢꩦ်ꩧၵ်ၶုရံ ၶရႃၻိယေ၊ မိၷံ ဝင်ၵႃတိဝင်ၵိၼံ။

သတ်တႁိ ၵႃလႃတိၵ်ၵၼ်တံ၊ ၼ ၼံ ဢေႃဝၻိတု’သ်သႁေ။

  • ပိၼ်ႇတႆး
  • ၼွင်ႉယိင်း ၶရႃႇၻိယ... တိုင်ဝႃႈယၢပ်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၵိပ်ႇပႅတ်ႇဢၼ်၊ ဢၼ်ငဝ်ႈၶဝ် ပၢႆၶဝ် ၵူတ်ႉ၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသင်ႇသွၼ် ၸဵတ်းပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ်ဢမ်ႇသင်ႇသွၼ်လႆႈယဝ်ႉ။