3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း ၵဵင်းတုင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း (ဝဵင်းၵဵင်းတုင်)

3 ၸွမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၸွမ်သၵ်း
 2. ၸွမ်မူၼ်း
 3. ၸွမ်တွင်း

7 ၵဵင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၵဵင်းဢိၼ်း
 2. ၵဵင်းၸၼ်
 3. ၵဵင်းငၢမ်း
 4. ၵဵင်းလၢၼ်း
 5. ၵဵင်းၸၢမ်
 6. ၵဵင်းယိုၼ်း
 7. ၵဵင်းၶုမ်ႇ (ၵဵင်းပၢဝ်ႉ)

12 ၽၵ်းတူဝဵင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၽၵ်းတူၼွင်လဵၵ်း
 2. ၽၵ်းတူ ၼွင်ၽႃ
 3. ၽၵ်းတူ ယၢင်းပိူင်ႇ
 4. ၽၵ်းတူၵႆႇႁႆႈ
 5. ၽၵ်းတူ ယၢင်းၵူင်း
 6. ၽၵ်းတူ မင်ႇၵလႃႇ
 7. ၽၵ်းတူ ပႃႇလႅင်
 8. ၽၵ်းတူ ၵဵင်းလၢၼ်း
 9. ၽၵ်းတူ ငၢမ်ႈၽ
 10. ၽၵ်းတူ ၽႃယႅင်ႈ
 11. ၽၵ်းတူ ၸဵတ်းမိူင်း
 12. ၽၵ်းတူ ယၢင်းၶမ်း

ၼွင် 15 ၼွင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၼွင်တုင်
 2. ၼွင်ယၢင်း
 3. ၼွင်ထၢတ်ႈ
 4. ၼွင်ၵမ်ႇ
 5. ၼွင်ၶႅၵ်း
 6. ၼွင်ယႄး
 7. ၼွင်လႅင်ႉ
 8. ၼွင်ၵႅဝ်ႈ
 9. ၼွင်ၶႆႉ
 10. ၼွင်ၶမ်း
 11. ၼွင်ၵွၼ်ႇ
 12. ၼွင်ၽႃ
 13. ၼွင်လဵၵ်း
 14. ၼွင်ၵႅၼ်ႉ
 15. ၼွင်ၶႄႉ

ၵၢတ်ႇ 5 ၵၢတ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၵၢတ်ႇတုင်
 2. ၵၢတ်ႇဝုင်ႈ
 3. ၵၢတ်ႇတဝ်ႇ
 4. ၵၢတ်ႇထၢႆႈ
 5. ၵၢတ်ႇၽ

ၸိုဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၻမ်ႇမိလၢတ်ႇ
 2. မိူင်းၸၼ်ႇၻရၵႂၢမ်း
 3. မိူင်းဢူင်ႈပူ
 4. ၶေႇမႃႇရတ်ႉထ ၸေႇယျသႃႇထိတုၵပုရ
 5. မိူင်းၵဵင်းတုင်