Brackets

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
Brackets
Brackets logo
ၽူႈတႅမ်ႈငဝ်ႈငႃႇ Adobe Systems
ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 4 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2014; 9 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2014-11-04)[1]
လွင်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ၼိမ်မၼ်ႈ
1.9 / 23 မၢၶျ်ႉ 2017; 6 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2017-03-23)
ရီႇပူဝ်ႇသိတ်ႉထရီႇ github.com/brackets-cont/brackets
သၢႆငၢႆမႄးၵုမ်း Active
ၽႃႇသႃ
ၽရူဝ်ႇၵရမ်းမိင်း
HTML, CSS and JavaScript
ဢူဝ်ႇဢႅတ်ႉသ် ၶွမ်း macOS, Windows and Linux
သႅၼ်း ~40 MB
ၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉလႆႈ 38 languages[2]
မဵဝ်းသွပ်ႉၾ်ဝႄ: Text editor
မႂ်ၶႂၢင်း MIT License
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ brackets.io

Brackets ၼႆႉ open-source editor ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူင်သၢင်ႈ တႅမ်ႈလႆႈ HTML, CSS လႄႈ JavaScript ယဝ်ႉ။[3] လုၵ်ႉတီႈ Adobe Systems သေ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။။ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ မႂ်ၶႂၢင်း တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ မႂ်ၶႂၢင်း MIT ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လုၵ်ႉတီႈ GitHub သေ လႆႈမႄးၵုမ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ဢဝ်လႆႈတွၼ်ႈတႃႇ Mac, Windows, Linux ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Brackets 1.0 ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ ပီ 2014၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢင်ႇၵႃႇၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢင်ႇၵႃႇၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉ တီႈ Brackets ၼႆႉ မီးၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။။[4]

လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လႆႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈၶဝ် တေၸၢင်ႈၶဝ်မႄးလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ သီ တီႈ CSS လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တႅမ်ႈ JavaScript elements လႆႈၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ elements ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆးမႃးၸိူဝ်းၼၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်ယုၵ်ႉၸၼ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႄပၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းတိုၵ်ႉမူၼ်ႉမႄး HTML လႄႈ CSS elements များ၊ properties ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၾွၼ်းလႆႈမၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄပၼ်တီႈ ပရၢဝ်ႇသႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၶူတ်ႉမၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႈ တီႈ ပရၢဝ်ႇသႃႇၼၼ်ႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Adobe ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Edge Code ဢၼ်ပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် text editor တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ ဝႅပ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင် ပီ 2014၊ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇမႃး ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ။[8] ဝၢႆးလင်မႃး သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် Adobe Brackets မႃးယဝ်ႉ။ ၽွင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Brackets 1.0 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် open-source ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶူင်သၢင်ႈ ဝႅပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Brackets ဢွၵ်ႇဝႃးသျိၼ်းဢၼ်လႂ်မႃးၵေႃႈ ၵူၼ်းလူတ်ႇလူင်းဢဝ် မီးသႅၼ်ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင် ပီ 2015၊ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 16 ဝၼ်းမႃး ၼႂ်းၵႃႈ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဢၼ်ၶႅမ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ Github ၼၼ်ႉ မၼ်းၽႅဝ်ထိုင်မႃး ထူၼ်ႈ 16 ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[9]

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မဵဝ်းၾၢႆႇတင်းၼမ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Brackets ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် မဵဝ်းၾၢႆႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း C++, C, VBScript, JavaScript, HTML, Python, Perl လႄႈ Ruby ၸၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈမၢႆမဵဝ်းၾၢႆႇဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် 38 မဵဝ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=Brackets&oldid=62415"