Character

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

Character ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ letter ၊ တူဝ်ၼပ်ႉ number ၊ လွၵ်းပဝ်ႇ space ၊ မၢႆလၢၵ်ႇလၢႆး punctuation mark လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ႁၢင်ႈၼႄ symbol သေဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၸၢင်ႈ ပေႃႉလႆႈတီႈၼႂ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ် ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ “computer” ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ character ပႅတ်ႇတူဝ်။ ဢၼ်ပဵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈ “Hi there.” ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး ၵဝ်ႈတူဝ်။ Character ၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢဝ် ဢွင်ႈတီႈ လွၵ်းပဝ်ႇ space မၼ်း ၼိုင်ႈ byte ဢေႃႈ။ ပေႃးၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ် “computer” ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢဝ် ဢွင်ႈလွၵ်းပဝ်ႇ ပႅတ်ႇ bytes ယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈမၢႆ တူဝ်လိၵ်ႈ characters ၸိူဝ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈ ပေႃႉၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မၵ်းမၢႆဝႆႉတီႈၼႂ်း ASCII လႄႈတင်း extended ASCII ယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးၼိူင်းတူၺ်း တင်းတူဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ႁူႉတေမိူၼ် ၵၼ် ၵူၺ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵ ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ character ၼိုင်ႈတူဝ်သေ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၼင်ႇဝႃႈ “တႆး” ၼႆ မၼ်းတေ ၶဝ်ပႃးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈ Character သၢမ်တူဝ်။ ၵ ၊ ၵၢႆႇၶိုၼ်း၊ ၸမ်ႈၼႃႈ ၼႆသေ မၼ်းတေမီးဝႆႉ သၢမ်တူဝ်။ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ပွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ” ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပႃး တူဝ်လိၵ်ႈ Character သိပ်းဢဵတ်းတူဝ်ဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၼင်ႇ “ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႘” ၼႆၸမ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး တူဝ်လိၵ်ႈ Character သိပ်းသၢမ်တူဝ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပီမႂ်ႇတႆးတင်း ႒႑႐႘ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ် လွၵ်းပဝ်ႇ space သေ ၶႅၼ်ႈဝႆႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈ character တူဝ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=Character&oldid=598"