တီႈလီဢၢမ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တီႈလီဢၢမ်းဢေႃးၵၢပ်ႈပၢၼ်ႇၵွၼ်ႇ ၸဵတ်းပိူင်ၼႂ်းၵမ်ႇၾႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢၼ်းသီ မႃးတိၼ်ႇႁႅမ်းသၵိူၵ်ႉ(Marten Heemskerk) ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢတ်ႉၶျ် ပၢၼ်းဝႆႉမိူဝ်ႈၸူဝ်ႊပၢၵ်ႇ 16 ၼီႈ

ႁုပ်ႈတုမ်ႊဢဝ် လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းသၢင်ႈဝႆႉၼိူဝ်ၵမ်ႇၾႃႇမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ "တီႈလီဢၢမ်းဢေႃးၼႂ်းၵမ်ႇၾႃႇ" မႃးယူႇယဝ်ႉ။ တီႈလီဢၢမ်းဢေႃးပၢၼ်ႇၵွၼ်ႇၸဵတ်းပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႉတီႈသုတ်းသေ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈဢၼ် လိုဝ်းလင်ႊလႄႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၶွင်ၸၢဝ်းၵူၼ်းႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ဢဝ် ပပ်ႉၼႄတၢင်းၶွင် ၸၢဝ်းၵူၼ်းၵရိၵ်ႉမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇၶဝ်သေ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်ႊပၢင်ႇလၢႆႇ။ လွင်ႈလႆႈလိူၵ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉၸဵတ်းၼၼ်ႉၸမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၸဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ၸၢဝ်းၵရိၵ်ႉၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


လွင်ႈလီဢၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၸဵတ်းတီႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီႉရီႉမိတ်ႉလူင်ၵၢႆႇၸႃႇ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵႃႊတီႈလီဢၢမ်းဢေႃးတင်းလၢႆ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈဢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလီဢၢမ်းဢေႃးလူင်ၸဵတ်းပိူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၼၼ်ႉၸမ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း ႁီးရူဝ်းတူဝ်းတသ်ႉ(ဢွၼ်တၢင်းပီႊၶရိတ်ႉ 484 - 425) လႄႈ ၽူႈႁူႉမေႃ ၶႅလ်လီႇမႃးၶျူး ၸၢဝ်းသၢႆးရိၼ်း (scholar Callimachus of Cyrene) (ဢွၼ်တၢင်းပီႊၶရိတ်ႉ 305- 204) ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈတႅမ်ႈမၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉၸမ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶေႃႈဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉဢီႈသင်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေႃးလူင်ၸဵတ်းပိူင်ၼၼ်ႉၸမ်း ၼင်ႇပႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃႇၸၢဝ်းၵရိၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈၸိုင် "theamata" ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ "လီဢၢမ်း"၊ ပွင်ႇဝႃ "ဢမ်ႇတူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ" ၼႆယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေႃးလူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ႁူႉၸၵ်းၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉၸမ်း ပဵၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ထတ်းထွင်မႃးဝႆႉ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢပ်ပၢၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဝၼ်းၸင်ႇၼႆၸိုင် ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵိုတ်းပီႉရီႉမိတ်ႉလူင်ၵၢႆႇၸႃႇၵွၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸိူဝ်းလီဢၢမ်း ပၢၼ်ၵၢင် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ရောမမှ ကိုလော့စီယမ်
တရုတ်ပြည်မှ မဟာရံတံတိုင်းကြီး
တာ့ဂျ်မဟာရ်

အလယ်ခေတ်တွင် ကမ္ဘာ့အံဖွယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းအမျိုးမျိုးရှိခဲ့သည် ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော်အောက်ပါစာရင်းမှာ ထိုခေတ်မှစာရင်းဖြစ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ အလင်းခေတ်တိုင်သည်အထိ အလယ်ခေတ်ဆိုသော စကားလုံးကို သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ အလယ်ခေတ်ဆိုသော သဘောတရားမှာ ၁၆ရာစုတိုင်သည်အထိ ထင်ရှားခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်တစ်ကြောင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘရူဝါမှ ထိုစာရင်းမှာ အလယ်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှပြုစုခဲ့သောစာရင်းဖြစ်သည်ဟု အကြံပြုခဲ့ပြီး နောက်ကျသောစာရင်းဟု ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။

ထိုစာရင်းများမှ အဆောက်အဦးအများစုမှာ အလယ်ခေတ်မတိုင်မီ အလွန်စောစီးသောအချိန်ကပင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး ထိုစာရင်းမှာ "အလယ်ခေတ်မှကမ္ဘာ့အံဖွယ်များ" (၇ နှစ်ဂဏန်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။)၊ "အလယ်ခေတ်မှ အံဖွယ်ခုနစ်ပါး"၊ "အလယ်ခေတ်စိတ်ကူး" နှင့် "အလယ်ခေတ်မှ ဗိသုကာဆိုင်ရာအံဖွယ်များ" ဟူ၍ အမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။

ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုစာရင်းတွင် ပါဝင်သော အလယ်ခေတ်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အံ့ဖွယ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ထိုစာရင်းတွင်ပါဝင်သော အခြားအဆောက်အဦးများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။

လွင်ႈလီဢၢမ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော သို့မဟုတ် ယနေ့ထက်တိုင်တည်ရှိဆဲဖြစ်သော ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အဆောက်အအုံများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းအမျိုးမျိုးပြုစုခဲ့ကြသည်။ ထိုစာရင်းများထဲမှ ထင်ရှားသောစာရင်းအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ၸုမ်းပၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈ ႁၢင်ႈဝဵင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဂိုးဒင်းဂိတ်တံတား
ပါရားနားမြစ်ပေါ်မှ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာ အီတာအိပုဆည်

အမေရိကန် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများအသင်း မှခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းပြုစုခဲ့သည်။

အံ့ဖွယ်အမည် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သောနေ့ ပြီးစီးသောနေ့ တည်နေရာ
ချန်နယ်တူးမြောင်း ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်, ၁၉၈၇ မေလ ၆ ရက်, ၁၉၉၄ အင်္ဂလန် နှင့် ပြင်သစ်ကြားရှိ ဒိုဗာရေလက်ကြား
စီအင်န် မျှော်စင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်, ၁၉၇၃ ဇွန်လ ၂၆ရက်, ၁၉၇၆ တိုရွန်တို, အွန်တေရီအို, ကနေဒါနိုင်ငံ
အင်ပိုင်ယာစတိတ် အဆောက်အဦး ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက်, ၁၉၃၀ မေလ ၁ရက်, ၁၉၃၁ နယူးယောက်မြို့, နယူးယောက်ပြည်နယ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ် တံတား ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်, ၁၉၃၃ မေလ ၂၇ ရက်, ၁၉၃၇ ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်ရေလက်ကြား, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မြောက်ဖက်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အီတာအိပုဆည် ဇန်နဝါရီလ ၁၉၇၀ မေလ ၅ရက်, ၁၉၈၄ ဘရာဇီးနိုင်ငံ နှင့် ပါရာဂွေးနိုင်ငံကြားရှိ ပါရာနားမြစ်
ဒယ်လ်တာဝေါ့ခ် ၁၉၅၀ မေလ ၁၀ ရက်, ၁၉၉၇ နယ်သာလန်
ပနားမား တူးမြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်, ၁၈၈၀ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်, ၁၉၁၄ ပနားမားကုန်းမြောင်

နယူးအိုးပင်းဝေါလ် ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးအသစ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန် ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော နယူးအိုးပင်းဝေါလ်ကော်ပိုရေးရှင်း မှ လက်ရှိတည်ရှိနေသော တည်ဆောက်မှု ၂၀၀ ထဲမှ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး ကို ရွေးချယ်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်မည့်အရာ ၂၁ ခုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ အီဂျစ်တို့က သူတို့၏ ရှိပြီးသား ကမ္ဘာ့အံဖွယ်ကို လေဘာတီရုပ်ထု၊ ဆစ်ဒနီမှ အော်ပရာပြဇာတ်ရုံနှင့် အခြား အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ကို မကျေနပ်ပဲ ထိုပရော့ဂျက်ကို ရူးနှမ်းသော ပရော့ဂျက်အဖြစ် သမုတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဂိုင်ဇာမဟာပိရိမစ်ကြီးကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ယှဉ်ပြိုင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှ ရလာဒ်အဖြေကို ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ လစ်စဘွန်းမြို့ရှိ ဘယ်နီဖီကာ အားကစားရုံတွင် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနစ်တွင် ကြီးကျယ်သော အခမ်းအနားဖြင့် ကြေငြာခဲ့ပြီး အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အံဖွယ်အမည် ဆောက်လုပ်သည့်နေ့ တည်နေရာ
တရုတ်ပြည်မှ မဟာရံတံတိုင်းကြီး ဘီစီ ၅ ရာစုမှ – အေဒီ ၁၆ ရာစု တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
ပီထရာ ဘီစီ ၆ရာစု ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ
ရီဒီးမားမှ ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်၏ ရုပ်ထု အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက် ၁၉၃၁ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံ
မာချူးပီချူး အေဒီ ၁၄၅၀ တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပီရူးနိုင်ငံ
ချီချန်းအစ်တ်ဇာ အေဒီ ၆၀၀ ခုနစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ
ရိုမန်ကိုလိုစီယမ် အေဒီ ၈၀ ခုနစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ အီတလီနိုင်ငံ
တာ့ဂျ်မဟာရ် အေဒီ ၁၆၄၀ တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ဂိုင်ဇာမဟာပိရိမစ်ကြီး (ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ) ဘီစီ ၂၅၆၀ ခုနစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ

ယူအက်စ်အေတူဒေး သတင်းစာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိုတာလာနန်းတော်
ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်း

၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အမေရိကန်အမျိုးသားသတင်းစာဖြစ်သော ယူအက်စ်အေတူဒေး နှင့် အမေရိကန် တယ်လီဗီးရှင်းအစီအစဉ် ဂွတ်ဒ်မောနင်းအမေရိကား တို့ပူးပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်သူ ၆ ဦးမှ ရွေးချယ်သော အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး စာရင်းအသစ်ကို ဖော်ထုတ်ကြေငြာခဲ့သည်။ အံ့ဖွယ်များကို တစ်ရက်လျှင်တစ်ခုနှုန်းဖြင့် ဂွတ်ဒ်မောနင်းအမေရိကား အစီအစဉ်တွင် တစ်ပတ်ကြာကြေငြာခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုသူတို့၏ တုံ့ပြန်မှုအရ ၈ ခုမြောက် အံ့ဖွယ်ရာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၄ရက်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။

နံပါတ် အံ့ဖွယ်အမည် တည်နေရာ
ပိုတာလာနန်းတော် လာဆာ, တိဘက်, တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်း ဂျေရုဆလင်, အစ္စရေး
ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲဖုံးများ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများ
ပါပါရ်ဟာနာအုမိုကွာကီရာ ရေကြောင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆောက်အဦး ဟာဝိုင်ယီ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အင်တာနက် မရှိ
မာယန် အပျက်အစီးများ ယူးကတန်ကျွန်းဆွယ်, မက္ကဆီကို
ဆာရန်ဂတီ နှင့် မာဆိုင်မာရာမှ ကြီးကျယ်သော အုပ်စုလိုက်ရွေ့ပြောင်းမှုများ တန်ဇေးနီးယား နှင့် ကင်ညာ
ဂရင်းကင်ညွန် (ကြည့်ရှုသူများမှ ရွေးချယ်သော ၈ ခုမြောက်အံ့ဖွယ်) အရီဇိုးနား, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပျက်နေသော ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

အော်ရိုရာ ဘိုရီယယ်လိစ် သို့မဟုတ် မြောက်ဖက်အလင်းတန်း

အခြားသော အံ့ဖွယ်စာရင်းများကဲ့သို့ပင် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သော အံ့ဖွယ်များကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အများ၏သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ပေ။ အကြောင်းမှာ စာရင်းမည်မျှ ရှည်လျားသင့်သည် ဆိုသောကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုစာရင်းများထဲမှ စာရင်းတစ်ခုကို စီအင်န်အင်န် သတင်းဌာနမှပြုစုခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ရေအောက်ကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မဟာသန္တာကျောက်တန်းကြီး

သမုဒ္ဒရာထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သုတေသနပြုလုပ်ရန်အတွက် ရည်စူးဖွဲ့စည်းထားသော အမေရိကန်မှ အကျိုးမဖက် ရေငုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် စီဒမ်အင်တာနေရှင်နယ် (CEDAM International) မှ ရေအောက်ကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးစာရင်းကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။

၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် စီဒမ်မှ ဒေါက်တာ ယူဂျန်းနီးကလက်ခ်(Dr. Eugenie Clark) အပါအဝင် အဏ္ဏဝါသိပ္ပံပညာရှင်များ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုဖြင့် ရေအောက်ရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်သော ဒေသများကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရလာဒ်ကို ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ အမျိုးသားငါးပြတိုက်၌ Sea Hunt တယ်လီဗီးရှင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော သရုပ်ဆောင် လွိုက်ဘရစ်ချ်(Lloyd Bridges) မှ ကြေငြာခဲ့သည်။

စက်မှုကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လန်ဒန်ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်၏ မူလ အဲဘီးမေးလ် ရေစက်

ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ ဒီဘိုရာကက်ဒ်ဘူရီမှ စက်မှုကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးစာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်မှာ ၁၉ရာစုနှင့် ၂၀ရာစုဦးပိုင်းရှိ အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ ကြီးကျယ်သောအောင်မြင်မှု ၇ ခု၏ ဇာတ်လမ်းကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဘီဘီစီမှ ထိုစာအုပ်ကို ၇ ပိုင်းခွဲ၍ သတင်းရုပ်ရှင်အဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ပိုင်းစီ၌ အံ့ဖွယ်တစ်ခုခြင်းစီ၏ တည်ဆောက်မှု ကို ဇာတ်လမ်းဆင်၍ တင်ပြခဲ့သည်။ စက်မှုကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ခရီးသွားကမ္ဘာမှ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မာချူးပီချူး

ခရီးသွားစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သော ဟောင်းဝပ်ဟေးလ်မန်းသည် ထိုသို့သော စာရင်းများကို ပြုစုခဲ့ပြီး သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်သော နှင့် လူတို့ပြုလုပ်သော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တို့အတွက် အံဖွယ်များကို အောက်ပါအတိုင်းစာရင်းပြုခဲ့သည်။

လူတို့ပြုလုပ်သော ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာအံဖွယ်

ဘဘာဝအလျှောက်ဖြစ်သော ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာအံဖွယ်