ထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
ၵေႃႉထူၼ်ႈသၢမ်
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2018 မၢတ်ႉၶျ် 22
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
တႅၼ်းၽွင်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (1990)
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တႄႇ တႃႈၶုၼ်
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ယႃႇသိမ်း တႃႈၶုၼ်
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
တၢင်းၼမ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢွင်ႇပႄႉ ၁၈၈၈၆ (၅၆.၅၉%)
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1949-04-30) 30 ဢေႇပရႄႇ၊ 1949 (ဢႃႇယု 74)
ဝၢၼ်ႈၸီးပိၼ်ႇၵျီႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး
ၶိူဝ်းၵူၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း NLD
ၵေႃႉၵူႈ ၸဵင်ႇၸဵင်ႇတဵင်း (m. 1973)
လုၵ်ႈလၢင်း မေႇတိၼ်းၵျၢၼ်ႇႁဵင်ႇ
ပေႃႈမႄႈ ဢူးၵျႃႉႁဵင်ႇ
တေႃႇမျႃႉၶိၼ်ႇ
တီႈယူႇသဝ်း ၵေႃႉမူး၊ တႃႈၵုင်ႈ
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ B.Sc. Zoology
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵၵ်ႉၸႃႇလႄႈ တဵၵ်ႉပၢၼ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ


ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ (ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၵႅၼ်ၽူႈၼၢမ်း ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ ပဵၼ်မႃး ၽူႈၼၢမ်းသေ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ ၵေႃႈ ပဵၼ်မႃး ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]