Jump to content

ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈသိပ်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
ႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထိဝ်း
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ)
ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ – ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁
ၽူႈၵႅမ် ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ – ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၃
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တေႃႇလႄႉလႄႉဝိၼ်းသူၺ်ႇ (ပျီႇၶႅင်ႇၽျူဝ်း)
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
၂၀၁၂ မေႇ ၂ – ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢူးတၢၼ်းထုၼ်း
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢူးဝေႇလႅင်ႇထုၼ်း (NLD)
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပတဵင်ႇ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တႄႇတင်ႈ လၵ်းမိူင်း
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ယႃႉသိမ်း လၵ်းမိူင်း
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (၁) ၸႄႈဝဵင်းတၼုၽျူႇ
တၢင်းၼမ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢွင်ႇပႄႉ ၂၀,၃၈၈ (၅၆%)
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1951-11-08) ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8၊ 1951 (ဢႃႇယု 72)
ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶျွင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတၼုၽျူႇၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
ၶိူဝ်းၵူၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ
ၵေႃႉၵူႈ တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ
ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ ဢူးထုၼ်းၵျိၼ်ႇ(ပေႃႈ)
တေႃႇတၢၼ်း (မႄႈ)
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵၵ်ႉၸႃႇတဵၵ်ႉပၢၼ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ
ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း၊ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ
ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ထေရဝႃတ ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၵိူတ်ႇ ပီ 1951 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း) ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝဵင် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈသိပ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႈမႃႇ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း လႄႈ ၽူႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၵဝ်ႇယွၼ်ႉပၢႆးမိူင်း သေ မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ၂၀၁၅ ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပႄႉ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇသေ ပဵၼ်မႃး တႅၼ်းၽွၼ်း တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၸမ်ႉ လႆႈပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း သေ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး တႄႇဢဝ် ပီ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ ဝၼ်းတေႃႇ ပီ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ ဝၼ်းယဝ်ႉ။[1]

ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶျွင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတၼုၽျူႇၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ မိူဝ်ႈ ပီ 1951 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇမႃးတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶျွင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈ ဝဵင်းတၼုၽျူႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ ႖ တီႈ ဝဵင်းပတဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ။[2] လႆႈၸုမ်ႈၶူးပၢႆးသၢႆႈ ၽၢႆႇ ပၢႆးၽူႇမိ လႄႈ H.G.P., RL တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵၵ်ႉၸႃႇလႄႈ တဵၵ်ႉပၢၼ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး ၽူႈတၢင်ၼႃႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ၽူႈတၢင်ၼႃႈၸင်ႉသုင် တီႈ ဝဵင်းပတဵင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းတၼုၽျူႇ၊ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3][4][2]

ပၢႆးမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽၢႆႇသူၼ်းတုမ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸႄႈဝဵင်းတၼုၽျူႇ၊ ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ် ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[4]

မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ ၁၉၉၀ ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပႄႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၂၀,၃၈၈ (၅၆%) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3] မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၂၀၁၂ ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပတဵင်ႇၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ပီ ၂၀၁၅ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ၊ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈ ပၢင်ၵုမ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ထိုင်ပီ ၂၀၁၈ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ မႃး လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[5]

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီ ၂၀၁၈ လိူတ်မၢတ်ႉၶျ် ၂၃ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ဢူးတွင်းဢေးၶဝ် လဝ်ႈတၢင်ႇပၼ်မၢႆၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼေႃႇၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႒႗႓ ၶႅပ်းသေၵေႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။[4] ထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 28 မႃး လုၵ်ႉတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်သေပိူၼ်ႈသေၵေႃႈ ပဵၼ်မႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "Names of Pyithu Hluttaw representatives announced"၊ Union Election Commission၊ Government of Myanmar၊ 2 April 2012။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 5 October 2012။။ Archived from the original on 9 May 2012။ 
  2. 2.0 2.1 ဦးဝင်းမြင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်. Archived from the original on 2018-03-23။ Retrieved on ၂၃ မတ် ၂၀၁၈Archive copy. Archived from the original on 2018-03-23။ Retrieved on 2021-08-09
  3. 3.0 3.1 3.2 Khin Kyaw Han (1 February 2003). Brief Biographies of Elected MPs. 1990 Multi-party Democracy General Elections. Retrieved on 5 October 2012
  4. 4.0 4.1 4.2 ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌေဟာင်း ဦးဝင်းမြင့်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်. Eleven Media Group (၂၃ မတ် ၂၀၁၈). Archived from the original on 2018-03-26။ Retrieved on ၂၃ မတ် ၂၀၁၈Archive copy. Archived from the original on 2018-03-26။ Retrieved on 2018-09-18
  5. ဦးဝင်းမြင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေ နုတ်ထွက်. လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (၂၁ မတ် ၂၀၁၈). Retrieved on ၂၁ မတ် ၂၀၁၈
လုမ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
၂၀၁၈–တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ