ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ ၂၀၁၅

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၂၀၁၅
မိူင်းမၢၼ်ႈ
၂၀၁၀ ←
၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၈ [1]

ၼႂ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၄၄၀ တီႈ ၃၃၀
တွၼ်ႈတႃႇဢွင်ႇပႄႇ လူဝ်ႇဢွင်ႈတီႈ ၂၂၁ တီႈ

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈ ၂၂၄ တီႈ ၁၆၈
တွၼ်ႈတႃႇပႄႉၽူႈၶႄႉၶဵင်ႇ လူဝ်ႇဢွင်ႈတီႈ ၁၁၃ တီႈ

  ပႃႇတီႇထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ပႃႇတီႇထူၼ်ႈသွင်
  Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-18.jpg TheinSeinASEAN.jpg
ၽူႈၼၢမ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
ပႃႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႇဢွၼ်ႁူဝ်  ၁၉၈၈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၂၇ ၂၀၁၀ ၵျုၼ်ႇ ၂
ဢွၼ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း  ဝဵင်းၵေႃႉမူး ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း  ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၂၅၉ (ၵူၼ်းမိူင်း) ၇၈.၄၈%
၁၂၉ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) ၇၆.၇၉%
ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ဢွၼ်တၢင်း  ၃၇ (ၵူၼ်းမိူင်း)
၄ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
၂၁၂ (ၵူၼ်းမိူင်း)
၁၂၄ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ပႄႉ  ၂၅၅ (ၵူၼ်းမိူင်း)
၁၃၆ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
၃၀ (ၵူၼ်းမိူင်း)
၁၂ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
လွင်ႈလႅၵ်ႈလႆႈ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း  Increase ၂၁၈ (ၵူၼ်းမိူင်း)
Increase ၁၃၂ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
Decrease ၁၈၂ (ၵူၼ်းမိူင်း)
Decrease ၁၁၂ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)

ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း

ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ

ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် - ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း

ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ

State seal of Myanmar.svg
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ၂၀၁၅ ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တွၼ်ႈတႃႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ တႅၼ်ႈၽွင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉမတေႃႇ သေ ပၼ်တီႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ပၢင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၂၀၁၅ ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၉၁ ပႃႇတီႇ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်သေၵေႃႈ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းလၢမ်းဝႃႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ တေၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈမၵ်းမၢႆလၵ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင် NLD ပႄႉၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေယူႇၽၢႆႇၼိူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေၵေႃႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆ မၼ်းၼၢင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။[2] မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလၢမ်းဝႃႈ တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း ဢၼ်ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ မၢႆ ႓ တီႈတပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ မၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတီႈ ၽူႈၼၢမ်း ၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးပႃႇတီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပႃႇတီႇ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ)
 2. ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
 3. ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 4. ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
 5. ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်
 6. ကမန် အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ
 7. ကယန်း အမျိုးသားပါတီ
 8. ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီ
 9. ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 10. ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
 11. ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
 12. ကရင်အမျိုးသားပါတီ
 13. ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ
 14. ခမီ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
 15. ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
 16. ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
 17. ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 18. ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ
 19. ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
 20. ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
 21. စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် (စဒက)
 22. စည်းလုံးညီညွတ်သောကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 23. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပါတီ
 24. ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
 25. ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
 26. ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP)
 27. တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
 28. တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
 29. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
 30. တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
 31. ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ
 32. ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ
 33. ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
 34. ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီ
 35. ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ
 36. ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ
 37. ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
 38. ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ
 39. ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်
 40. ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
 41. ပြည်ထောင်စုတောင်သူလယ်သမားအင်အားစုပါတီ
 42. ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ
 43. ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ
 44. ပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီ
 45. ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
 46. ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
 47. ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 48. ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
 49. မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
 50. မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 51. မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ
 52. မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
 53. မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ
 54. မြို တိုင်းရင်းသားပါတီ
 55. မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
 56. မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ
 57. မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ
 58. မွန်အမျိုးသားပါတီ
 59. မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီ
 60. ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
 61. ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ
 62. ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
 63. တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
 64. ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး
 65. ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ
 66. ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 67. ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 68. လမ်းပြကြယ်ပါတီ
 69. လားဟူ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ
 70. လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ)
 71. လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 72. လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ
 73. လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ (ကယားပြည်နယ်)
 74. လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
 75. ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 76. ဝ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
 77. ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 78. အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
 79. အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ
 80. အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်)
 81. အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု
 82. အမျိုးသား နိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ်
 83. အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
 84. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ
 85. အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ
 86. အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
 87. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်
 88. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
 89. အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
 90. အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ
 91. အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

ၼႃႈလိၼ် တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတင်း မၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ (၆၇/၂၀၁၅) မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ သၢႆငၢႆမၼ်း ဢမ်ႇငမ်းယဵမ်သဝ်းၼိမ် လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ [3] ၼႃႈလိၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼႆႉ -

ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းတိုၵ်ႉပၼ်သဵင် တီႈဢွင်ႈပၼ်သဵင်ႈဢွင်ႈၼိုင်ႈ
ဝႂ်ပၼ်သဵင်လႄႈ ၵွၼ်ႈမိၵ်ႈမၢႆ

ဢိင်လူၺ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉၼႆႉ တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႈတီႈ 238 တီႈ သေ တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႈတီႈ 348 တီႈလႄႈ ပေႃးပူၼ်ႉလိူဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း တွၼ်ႈတႃႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈၼၼ်ႉသေ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉၼႆႉ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။[4]

ၽွၼ်းလႆႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၂၀၁၅[5]
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၁၃၅ Increase၁၃၂ ၆၀.၂၇
  USDP ၁၁ Decrease၁၁၃ ၄.၉၁
  ANP ၁၀ Increase ၄.၄၆
  SNDP Increase ၁.၃၄
  TNP Increase ၀.၈၉
  ZCD Increase ၀.၈၉
  MNP Increase ၀.၄၅
  တစည Decrease ၀.၄၅
  PNO Increase ၀.၄၅
  တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် Increase ၀.၈၉
  AMRDP Decrease
  SNDP Decrease
  တၢင်ႇၸိူဝ်း Decrease၁၈
  တပ်ႉမတေႃႇ ၅၆ Steady ၂၅.၀၀
ႁူမ်ႈ ၂၂၄ ၁၀၀


ၽွၼ်းလႆႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၂၀၁၅
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၂၅၅ Increase၂၁၈ ၅၇.၉၅
  USDP ၃၀ Decrease၁၈၂ ၆.၈၂
  ANP ၁၂ Increase ၂.၇၃
  SNLD ၁၂ Increase၁၂ ၂.၇၃
  PNO Steady ၀.၆၈
  TNP Increase ၀.၆၈
  LNDP Increase ၀.၄၅
  ZCD Increase ၀.၄၅
  KSDP Steady ၀.၂၃
  KDUP Steady ၀.၂၃
  WDP Decrease ၀.၂၃
  တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် Increase ၀.၂၃
  ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈလိၼ် ဢမ်ႇၼိမ်ၵတ်းယဵၼ်[6] ၁.၅၉
  တပ်ႉမတေႃႇ ၁၁၀ Steady ၂၅.၀၀
ႁူမ်ႈ ၄၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀


လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၂၀၁၅
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၄၇၆ Increase၄၇၄ ၅၅.၃၅
  USDP ၇၃ Decrease၄၁၁ ၈.၄၉
  SNLD ၂၅ Increase၂၁ ၂.၉၁
  ANP ၂၂ Increase ၂.၅၆
  TNP Increase ၀.၈၁
  PNO Steady ၀.၇၀
  KSDP Increase ၀.၃၅
  LNDP Increase ၀.၂၃
  MNP Increase ၀.၂၃
  WDP Increase ၀.၂၃
  ZCD Increase ၀.၂၃
  AMRDP Decrease ၀.၁၂
  DP Decrease ၀.၁၂
  KPP Decrease ၀.၁၂
  KDUP Increase ၀.၁၂
  LHNDP Steady .၀.၁၂
  SNDP Decrease၃၀ .၀.၁၂
  TLNDP Increase ၀.၁၂
  UDPKS Decrease ၀.၁၂
  WNUP Increase ၀.၁၂
  တစ်သီးပုဂ္ဂလ Decrease ၀.၁၂
  တၢင်ႇၸိူဝ်း Decrease၂၇ ၀.၀၀
  ယွၼ်ႉၼႃးလိၼ်ဢမ်ႇငမ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းလႄႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၁၄ ၁.၅၉%
  တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ ၂၂၀[7] Steady ၂၅.၅
ႁူမ်ႈ ၈၆၄ ၁၀၀ ၁၀၀


ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၼ်ႈတႃႇလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ 29 တီႈယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း၊ ၂၀၁၅
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၂၁ Increase၂၁ ၇၂.၄၁
  USDP Decrease ၆.၉၀
  ANP Increase ၃.၄၅
  ANDP Increase ၃.၄၅
  LHNDP Increase ၃.၄၅
  LNDP Increase ၃.၄၅
  TLNDP Increase ၃.၄၅
  တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် Steady ၃.၄၅
  SNLD Decrease
  တၢင်ႇၸိူဝ်း ၀%
ႁူမ်ႈ ၂၉ ၁၀၀ ၁၀၀


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]