Jump to content

ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ
မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
ၸၼ်ႉသွင်
ၸၼ်ႉသၢမ်
ၸၼ်ႉသီႇ
ၸၼ်ႉႁႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၸၼ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇဝႃႈၼႆ ပဵၼ်ၸၼ်ႉသၢမ်သေ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢိူင်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း ၶွင် ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႇ (MIMU) မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်း မီးၵႂႃႇ 330 ၸႄႈဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။


ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈမၵူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းမၵူၺ်း · ၸႄႈဝဵင်းယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း · ၸႄႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး · ၸႄႈဝဵင်းမျူဝ်ႉတိတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ
ၸႄႈတွၼ်ႈမိၼ်းပူး ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပူး · ၸႄႈဝဵင်းပႂိၼ်ႉၽျူႇ · ၸႄႈဝဵင်းငၽႄး · ၸႄႈဝဵင်းၸလိၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းၸေႇတုၵ်ႉတရႃႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းမျႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ · ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၽျူႇ · ၸႄႈဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈတယႅတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇလၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၢမ်ႇမ · ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတူင်း · ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းသိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး · ၸႄႈဝဵင်းတယႅတ်ႉ
ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႉၵေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉၵေႃး · ၸႄႈဝဵင်းထီးလိၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းသေႃး
ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉသႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉသႄႇ · ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉတႃး · ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵၢႆႇ · ၸႄႈဝဵင်းတတႃးဢူး
ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဢမရပူႇရ · ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ · ၸႄႈဝဵင်းမႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ · ၸႄႈဝဵင်းပတဵင်ႇၵျီး · ၸႄႈဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမဵၵ်ႉထီႇလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမလႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမဵၵ်ႉထီႇလႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းတႃႇၸီႇ · ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်းတႂိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၼထူဝ်းၵျီး · ၸႄႈဝဵင်းငၸုၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇတႃႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇဢူး ၸႄႈဝဵင်းၺွင်ႇဢူး · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈပၢင်ႇဢူး ၸႄႈဝဵင်းမတယႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ · ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး · ၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး · ၸႄႈဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈယမႄးတိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပျေႃႇပွႆႇ · ၸႄႈဝဵင်းယမႄးတိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလႄႇဝေး · ၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းတတ်ႉၵူင်း · ၸႄႈဝဵင်းဢုတ်ႉတရသီႇရိ · ၸႄႈဝဵင်းတၵ်ႉၶိၼႃႇသီႇရိ · ၸႄႈဝဵင်းပုပ်ႉပသီႇရိ · ၸႄႈဝဵင်းၸမ်ႇပူႇသီႇရိ · ၸႄႈဝဵင်းၸေႇယႃႇသီႇရိ

ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ · ၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃႉသူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၽရူးသူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းသျႃးတေႃး
ၸႄႈတွၼ်ႈဝေႃးလၶႄႉ ၸႄႈဝဵင်းဝေႃးလၶႄႉ · ၸႄႈဝဵင်းၽႃသွင်း · ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႄႉ
မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ
[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး
မိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်
မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း
တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် · ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး · ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် · ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ · ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ · ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ · ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ·
ၸႄႈတွၼ်ႈလဝ်ႉၵႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ · ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း · ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ · ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် · ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ · ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် · ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် · ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး · ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ · ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း · ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း · ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈပတဵင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပတဵင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႇၵျီးထွင်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းတႃႇပွင်း · ၸႄႈဝဵင်းငပုတေႃး · ၸႄႈဝဵင်းၵျူင်ႇပျေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းယေႇၵျီႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျွင်းၵူင်း
ၸႄႈဝဵင်းႁိၼ်းတတႃႉ ႁိၼ်းတတႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်း · ၸႄႈဝဵင်းၸလုၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းလေးမျႅတ်ႉၼႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းမျၢၼ်ႇဢွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းဢိင်ႇၵပူႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမျွင်းမျႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမျွင်းမျႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းဢဵင်ႇမႄး · ၸႄႈဝဵင်းဝႃးၶႄႇမ ·
ၸႄႈတွၼ်ႈမဢူႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမဢူႇပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပၢၼ်းတၼေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းၺွင်ႇတူင်း · ၸႄႈဝဵင်းထၼုၽျူႇ
ၸႄႈဝဵင်းၽျႃႇပူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽျႃႇပူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပူဝ်ႇၵလေး · ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းတေးတယႄး
ၸႄႈတွၼ်ႈလပုတ်ႉတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလလပုတ်ႉတႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပွတ်းဢွၵ်ႇ
[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈပႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် · ၸႄႈဝဵင်းၵဝ · ၸႄႈဝဵင်းတၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းဝေႃး · ၸႄႈဝဵင်းတႅၵ်ႉဢူး · ၸႄႈဝဵင်းၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ · ၸႄႈဝဵင်းဢူၵ်ႉတႂိၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းယေႇတႃႇသျေႇ · ၸႄႈဝဵင်းၽျူး · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၶႃး · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ပွတ်းတူၵ်း
[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈပျီႇ ၸႄႈဝဵင်းပျီႇ · ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း · ၸႄႈဝဵင်းတႄးၵူင်း · ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇတွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း · ၸႄႈဝဵင်းပွင်းတီႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈသႃႇယႃႇဝတီႇ ၸႄႈဝဵင်းသႃႇယႃႇဝတီႇ · ၸႄႈဝဵင်းလႅတ်ႉပၢၼ်ႇတၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းမူဝ်းၺူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းၸီးၵူင်း  · ၸႄႈဝဵင်းၼတ်ႉတလိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းတူၵ်းတႃႈၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဢလူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပႁၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတတႃး · ၸႄႈဝဵင်းၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းလၢၼ်းမတေႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢၼ်းမတေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းလႃႉတႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းၸၢၼ်းၶျွင်း · ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၵၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းမယၢၼ်းၵူင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပူဝ်ႇတထွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉသဵၵ်ႉၵၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉပွတ်းႁွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ · ၸႄႈဝဵင်းပၸုၼ်ႇတွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉပွတ်းၸၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ · ၸႄႈဝဵင်းတိင်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းတေႃးပူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတႃႇၵေႇတ · ၸႄႈဝဵင်းယၢၼ်ႇၵိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇတႃႇယႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းလႄးၵူး · ၸႄႈဝဵင်းမေႃႇပီႇ · ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႈတပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတႅၵ်ႉၵျီး
ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတလ · ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၵျီးၶၼွင်ႇတူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵူဝ်ႇၵူဝ်းၵျုၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူး · ၸႄႈဝဵင်းၶယၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၢၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႇလိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတူင်းၶႂႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းတုၼ်ႇတေး

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၸႄႈၼႃး · ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းမႂ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်ႇၸၢင်းယၢင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၼၢႆး · ၸႄႈဝဵင်းၶျီႇၽုၺ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းသေႃႉလေႃႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းႁူၺ်ႈၵူႈ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ
ၸႄႈတွၼ်ႈပူႇတႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပူႇတႂ်း · ၸႄႈဝဵင်းသုမ်ႇပရႃႇပုမ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇၸၢင်းပေႃး · ၸႄႈဝဵင်းၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး · ၸႄႈဝဵင်းၼွၵ်ႈမိူင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်း · ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ·
ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇလိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း · ၸႄႈဝဵင်းၵလေးဝ · ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵၢင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢတ်ႇသႃ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းဢၢင်းတေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ · ၸႄႈဝဵင်းၵေႃလၢင်း · ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၵႆႇၽူႈ · ၸႄႈဝဵင်းတီႈၶၢင်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းသိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႉပလူႇ ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉပလူႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျုၼ်းလႃႉ · ၸႄႈဝဵင်းတၸႄႇ · ၸႄႈဝဵင်းယေႇဢူး
ၸႄႈတွၼ်ႈၶမ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ · ၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇလဵၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမေႃႇလဵၵ်း · ၸႄႈဝဵင်းၽွင်းပၢင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမူင်ႇယႂႃႇ ၸႄႈဝဵင်းဢယႃႇတေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းပုတလိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းဢူး · ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမျွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းမူႇ · ၸႄႈဝဵင်းၸႄႈၵႅင်း
ၸႄႈတွၼ်ႈသူၺ်ႇပူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး · ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းတီႇပႄးယိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈတူပ်းမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတူပ်းမိုဝ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၼီႇ · ၸႄႈဝဵင်းပလႄး · ၸႄႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး
ၼႃႈလိၼ် ၼႃႇၵ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႁႄႇ · ၸႄႈဝဵင်းလႄႇသျီး · ၸႄႈဝဵင်းၼၢၼ်းယုၼ်း

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈၽဢၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽဢၢၼ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းလႅင်းပွႆႉ · ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး
ၸႄႈတွၼ်ႈမျႃႉဝတီႇ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး
ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းၽႃပွၼ်
ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇလမႅင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉမယေႃး · ၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းသူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းမုတူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းယေး
ၸႄႈတွၼ်ႈတထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသထူင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပီးလိၼ်း
ၸႄႈတွၼ်ႈထဝႄႇ ၸႄႈဝဵင်းထဝႄႇ · ၸႄႈဝဵင်းလွင်းလူင် · ၸႄႈဝဵင်းတယႅတ်ႉၶျွင်း · ၸႄႈဝဵင်းယေႇၽျူႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈပဵၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျုၼ်းၸု · ၸႄႈဝဵင်းမျဵၵ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းပုလေႃး · ၸႄႈဝဵင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၵေႃႉတွင်း ၸႄႈဝဵင်းပူၵ်ႉပျိၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉတွင်း

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတွၼ်ႈႁႃးၶႃး ၸႄႈဝဵင်းႁႃးၶႃး · ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်တလၢၼ်
ၸႄႈတွၼ်ႈၾလမ်း ၸႄႈဝဵင်းၾလမ်း · ၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် · ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်းၸင်
ၸႄႈတွၼ်ႈမိၼ်းတတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းမတူႇပီႇ · ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ
ၸႄႈတွၼ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း · ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉတေႃး · ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈမွင်ႇတေႃး ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး · ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉၽျူႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽျူႇ · ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႇဢွင်ႇ · ၸႄႈဝဵင်းယၢၼ်းပျႄး · ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်း
တၢၼ်ႇတွႆး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး · ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇၵူတ်ႉ · ၸႄႈဝဵင်းၵႂႃႉ
ၸႄႈတွၼ်ႈမျွၵ်ႉဢူး ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး · ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ · ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး · ၸႄႈဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ