Jump to content

မွင်ႇတေႃး၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး
ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး
ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် ၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°49′N 92°22′E / 20.817°N 92.367°E / 20.817; 92.367ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°49′N 92°22′E / 20.817°N 92.367°E / 20.817; 92.367
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  ရၶႅင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမွင်ႇတေႃး
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမွင်ႇတေႃး
ဢေႇရိယႃႇ
 • ႁုပ်ႈ 1,517.5 လွၵ်းၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ (585.92 လွၵ်းလၵ်း)
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း (2014)[1] 38,199
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6.30)

ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး (မၢၼ်ႈ: မောင်တောမြို့နယ် ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Maungdaw Township) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမွင်ႇတေႃးၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2] တီႈၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ဝဵင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝဵင်းမွင်ႇတေႃးဝဵင်းတွင်ႇပျူဝ်ႇလႅတ်ႉဝႄးဝဵင်းၶမွင်းသဵၵ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းမျိၼ်းလုတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းမွင်ႇတေႃးယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မီးဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ၽၢႆႇတူၵ်း မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉၼၢတ်ႉ၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ လႄႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃး၊ ၽၢႆႇႁွင်ႇၸမ်ႉ ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇတူၵ်းၼၼ်ႉ တင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ လႄႈ တင်းမႄႈၼမ်ႉၼၢတ်ႉၼႆႉ ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း လၵ်းၼၵ်ႉ 41 လၵ်း လႄႈ လၵ်းလိၼ် 42 လၵ်းယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၼႆႉ မီး ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပင်းၵလႃး လႄႈ တၢင်းယၢဝ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မီး 25 လၵ်းသေ တင်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆ ဢိူမ်ႈၸပ်း လၵ်းလိၼ် မွၵ်ႈ 12 လၵ်း၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼႆႉ ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ 63 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီး 585.92 လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း (1,517.5 ပၼ်ႇမူၼ်း ၶီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)ယဝ်ႉ။ [3] ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီးဝႆႉ သၼ်လွႆမေႇယုသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵိင်ႇၽႄ မႄႈၼမ်ႉၼၢတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇႁူဝ်မႃးတီႈၼၼ်ႈသေ လႆလူင်းၸူး ၽၢႆႇတူၵ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈၼမ်ၼမ် 10 ထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း ဢၼ်မီးတီႈ သၼ်လွႆမေႇယု ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွႆမင်ႇၵလႃႇသေ တၢင်းသုင် လုၵ်ႉတီႈၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ မီး 1000 ထတ်းယဝ်ႉ။[3]

ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီးၾိင်ႈၾႃႉမႆႈႁွၼ်ႉမိုၵ်းယမ်းသေ တၢင်ႉလူမ်းမႆႈဢၼ်သုင်သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် 38 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ်ႉသေ တၢင်ႉလူမ်းမႆႈ ဢၼ်တႅမ်ႇသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် 9 တီႇၵရီႇသႅၼ်ႇတီႇၵရဵတ်ႉယဝ်ႉ။[3]

တီႈၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် တိၺွပ်းပႃ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိူင်လူင်ယဝ်ႉ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၶေႃးလဵၵ်ႉ ၸၸိူဝ်းပဵၼ် ပၢႆးပႆႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင်။ ၸွမ်းလူၺ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ပီ 2017 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇသေ တီႈၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 7 ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၽႄ 9 ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် 1 ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၽႄ 14 ဢၼ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပုၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ 95 ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 58 ႁူင်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ မီးယူႇ 1 ႁူင်းယဝ်ႉ။[3]

တီႈၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ဢၼ်ၵူႇၶဝ်ႈ 50၊ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းတွင်ႇပျူဝ်ႇလႅတ်ႉဝႄး ဢၼ်ၵူႇၶဝ်ႈ 16 ဢၼ်လႄႈ ႁူင်းယႃဢိူင်ႇ 3 ႁူင်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ မီးယူႇ 10 ဢၼ်လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၽႄ မီးယူႇ 19 ဢၼ်ယဝ်ႉ။[3]

  1. (မေႇ 2015) ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း, ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပီ 2014 သွႆႉ-2. ၼေႇပျီႇတေႃႇ: ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း, 60. 
  2. "Myanmar States/Divisions & Townships Overview Map" Myanmar Information Management Unit (MIMU)
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 (ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2017) ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး. ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး. Retrieved on 2018 ၵျူႇလၢႆႇ 29.  Archived 2019-03-04 at the Wayback Machine.