ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ
ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ
ဢွင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°51′00″N 92°58′00″E / 20.8500°N 92.9667°E / 20.8500; 92.9667ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°51′00″N 92°58′00″E / 20.8500°N 92.9667°E / 20.8500; 92.9667
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  ရၶႅင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမျွၵ်ႉဢူး
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း (2014) 173,100[1]
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6:30)

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ (မၢၼ်ႈ: ကျောက်တော်မြို့နယ် ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Kyauktaw Township) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႇ့ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမျွၵ်ႉဢူးၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • တလူႇၶျွင်း
 • ၸပႃးသဵၵ်ႉ
 • တၢၼ်ႇမျႃႇ
 • မီးဝ
 • မုၼ်ႇထွင်ႉ
 • လွင်းသျေႇ
 • ၵျိၼ်ႇၵျီး
 • တွင်ႇမူႇၸီႇ
 • တပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇ
 • ဝႄးၵျီးတွင်ႉ
 • ဢွင်ႇယ
 • မတိၼ်ႇမႅင်းၶျွင်း
 • တင်းမ
 • မႃႇလႃႇ
 • မိၼ်းတႃးတွင်ႇ
 • မႄးတွင်ႇတႃႇၸီႇ
 • မျွၵ်ႉတွင်ႇ
 • တွင်ႇပူၺ်ႇ
 • ယတၼႃႇပူင်ႇ
 • ၼႃႇၵရႃႇ
 • တၢၼ်ႇထွင်ႇ
 • သျိၼ်ႇၵျၢၼ်း
 • ထွၵ်ႉလေႇမိၼ်ႇတၢၼ်ႇ
 • ငႃးသွင်ႇပႅတ်ႉ
 • တွင်ႇထွင်ႇႁယႃး
 • ပီထု
 • တွင်ႇထွင်ႇ
 • ဝၵိၼ်း
 • လၢၼ်းမတေႃႇ
 • ၶွင်းတူၵ်ႉ
 • ဢလႄႇၵျုၼ်း
 • ပွၵ်ႉတေႃး
 • ၸပႃးသဵၵ်ႉ
 • ၵျွၵ်ႉတလူင်း
 • တယႅတ်ႉတပိၼ်ႇ
 • တိတ်ႉတပူင်ႇ
 • ၺွင်ႇၶျွင်း
 • ယႂႃႇမပျိၼ်ႇ
 • ၵျႃးၼိၼ်းၵၢၼ်ႇ
 • တဝိၼ်ႇၵႅင်း
 • လႅတ်ႉသွင်ႇၵွၵ်ႉ
 • ပႅၵ်ႉတႄႇ
 • ၵျွင်ႇသွႆႇၽျူႇ
 • သျွၵ်ႉၶျွင်း
 • င/ထပွင်း
 • ၽယႃးပွင်း
 • ၵႂၼ်းဢူင်ႇၶျွင်း
 • တိင်ႇၵၼႅတ်ႉ
 • ၵႃႇတီႇ
 • ဢွၵ်ႉလႃႇ
 • ၵၢၼ်ႇၸွၵ်ႉ
 • တွင်ႇမိၼ်းၵလႃး
 • သွင်းတူႇ
 • ၶမွင်းတေႃး
 • ပၢၼ်းၽႄးၶျွင်း
 • ပျဵင်းၶျွင်း
 • ပျွင်းသဵၵ်ႉ
 • ၶႂႃႉသူင်ႇ
 • ဢူင်းပတီး
 • ဢွင်ႇၸေႇယ
 • ပရဝႃႇ
 • ပူဝ်ႇမိၼ်း
 • တူၵ်ႉၵၢၼ်ႇၶျွင်း
 • ဢပွၵ်ႉဝ
 • ယႂႃႇတိတ်ႉၵေ
 • ၵျွၵ်ႉၽျူႇ
 • ၵတိတ်ႉတေႃး
 • ပလွင်ႇ
 • သိၼ်ႇဢူဝ်းၶျႅင်ႇ
 • ၸဵင်ႇၶျူင်ႇ
 • ၸၽူဝ်ႇတႃး
 • ယုၼ်းၶျွင်း
 • လမုတပိၼ်ႇ
 • ၵုပ်ႉပီႇထွင်ႉ
 • ဢၶၸႃး
 • ၼၵူမေ
 • ၸိၼ်းၶႃးၶျေ
 • လႅတ်ႉၶူၵ်ႉပိၼ်ယိၼ်း
 • ၵေႃးရေႃးမၼီ
 • မျူဝ်ႉ


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. (မေႇ 2015) ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း, ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပီ 2014 သွႆႉ-2. ၼေႇပျီႇတေႃႇ: ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း, 60. 
 2. http://themimu.info/Pcodes/index.php