ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
ဢွင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°20′00″N 93°11′00″E / 20.3333°N 93.1833°E / 20.3333; 93.1833ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°20′00″N 93°11′00″E / 20.3333°N 93.1833°E / 20.3333; 93.1833
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  ရၶႅင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇ
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း (2014) 129,753[1]
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6:30)

ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း (မၢၼ်ႈ: ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Ponnagyun Township) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ယၢၼ် (25) လၵ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ဢိူင်ႇ 94 ဢၼ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၼႆႉယဝ်ႉ။[2]

ပၢႆးပႆႇၺႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်းၼႆႉ မီးၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ဢထၵ-ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
 • ဢထၵ-ယူဝ်းတယူၵ်ႉ
 • ဢထၵ-ဢလႄႇၶျွင်း
 • ဢထၵ-ၵျွႆးထူဝ်း
 • ဢထၵ-ပူဝ်းသျီႇပျိၼ်ႇ
 • ဢထၵ(ၽႄ)မျူဝ်ႉမ
 • ဢထၵ(ၽႄ)ၵွၼ်းတွင်ႇ
 • ဢထၵ(ၽႄ)ပျိၼ်ႇလျႃးသျေႇ
 • ဢထၵ(ၽႄ)တႄးတႅတ်ႉ
 • ဢထၵ(ၽႄ)မျၢတ်ႉလႄး
 • ဢလၵ(ၽႄ)လႅတ်ႉဝႄးၸႃႇတႅၵ်ႉ
 • ဢလၵ-ဢွင်ႇၽျူႇပျိၼ်ႇ
 • ဢလၵ(ၽႄ)ပၢၼ်းၼီႇလႃႇ
 • ဢလၵ(ၽႄ)ပွၵ်ႉတေႃးပျိၼ်ႇ
 • ဢလၵ(ၽႄ)တီႇပႃႇရူင်ႇ
 • ဢလၵ(ၽႄ)တႄးၽျူႇၶျွင်း
 • ဢလၵ(ၽႄ)တၢၼ်းၶူဝ်း
 • ဢလၵ(ၽႄ)ၸပႃးထႃး
 • ဢလၵ-တိၼ်ႇပူင်းတၢၼ်း
 • ဢလၵ-ၵလႃးၶျွင်း
 • ဢလၵ(ၽႄ)ၽွင်ႇသဵၵ်ႉ
 • ဢလၵ(ၽႄ)ၵျွႆးၶျွင်းလၢၼ်း
 • ဢလၵ(ၽႄ)သိၼ်ႇတႄႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၸၢၼ်ႇပျႃႉ (1)
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၸၢၼ်ႇပျႃႉ (2)
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၸၢၼ်ႇပျႃႉ (3)
 • မူႇလုၼ်ႇ-မျူဝ်ႉတိတ်ႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယႂႃႇႁွင်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယေႇၽျူႇၵၢၼ်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယႃႇၶျွင်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵျွၵ်ႉသဵၵ်ႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-တႃႇၸီႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ဢထူၵ်ႉတႄႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၼၢတ်ႉသဵၵ်ႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ပတေႇတႃႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၽႅတ်ႉၵျႃႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယူဝ်းငူႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-တပႅတ်ႉလၢၼ်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ငႅတ်ႉၵျီးၵျုၼ်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-တွင်ႇၼႃး
 • မူႇလုၼ်ႇ-မူဝ်ႇႁိၼ်းတေႃး
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယူဝ်းတယူၵ်ႉ (1)
 • မူႇလုၼ်ႇ-ယူဝ်းတယူၵ်ႉ (2)
 • မူႇလုၼ်ႇ-တႄးတေႃႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵၼၢၼ်းတွင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-မိၼ်းၸီးၶျွင်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၼၢၼ်ႉတွင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ပဵင်းၼႄးတေႃး
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵၢၼ်ႇဢူး
 • မူႇလုၼ်ႇ-သိၼ်ႇထဵင်းၵျီး
 • မူႇလုၼ်ႇ-ပႄးၸိၼၢၼ်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၼႃႇယီႇၵၢၼ်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-တႃးပႅင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ဢၢႆႇတိၼ်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၼတွင်းၵျႃႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵူင်ႇတၢၼ်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵျဵင်းၶျွင်း (2)
 • မူႇလုၼ်ႇ-မျိၼ်းၵတေႃး
 • မူႇလုၼ်ႇ-လႅတ်ႉဝႄးမျၢၼ်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ဢွၵ်ႉမျၢတ်ႇလႄး
 • မူႇလုၼ်ႇ-ဢွင်ႇသဵၵ်ႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵၢၼ်ႉၵႃရၶႅင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵျွၵ်ႉပျိၼ်ႇသဵၵ်ႉ
 • မူႇလုၼ်ႇ-တႃးပူင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-တိတ်ႉၵျႅင်းတွင်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၵၢၼ်ႇၶျွင်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-မျူဝ်ႉယႂႃႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-တေႃးၽျႃးၵၢၼ်ႇၶျွင်း
 • မူႇလုၼ်ႇ-တိပ်ႉပ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ၽႃႇပူၺ်ႇ
 • မူႇလုၼ်ႇ-ဢထႅတ်ႉတိၼ်ႇပူင်းၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၵူႇဝ
 • ဢမၵ-ၸေႇတီႇယိၼ်း
 • ဢမၵ-ယေႇပွၵ်ႉၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၶျွင်းဝ
 • ဢမၵ-သိၼ်ႇဢိၼ်းၵျီး
 • ဢမၵ-ပတေႇတႃႇယႂႃႇတိတ်ႉ
 • ဢမၵ-ၵွၼ်းတွင်ႇ (1)
 • ဢမၵ-မိၼ်းၵၢၼ်ႇ
 • ဢမၵ-တၢၼ်းသွႆႇ
 • ဢမၵ-ၵွၼ်းတွင်ႇ (2)
 • ဢမၵ-ဝႅတ်ႉၼူၵ်ႉတီး
 • ဢမၵ-မျွင်ႇၵျီး
 • ဢမၵ-တွင်ႇယိၼ်း
 • ဢမၵ-တယႅတ်ႉၶျူဝ်ႇ
 • ဢမၵ-ဢလႄႇၵျုၼ်း
 • ဢမၵ-ဢူင်းၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ဢိၼ်ႇၸူင်ႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၵျိၼ်ႇတလိၼ်း
 • ဢမၵ-ၵျေးတေႃး
 • ဢမၵ-ပူဝ်းသျီႇၵူင်း
 • ဢမၵ-ၺွင်ႇပိၼ်ႇဝႅင်း
 • ဢမၵ-ဢလႄႇၶျွင်း
 • ဢမၵ-ပျႅင်းတေႃး
 • ဢမၵ-ၽႃႇလႃႇၵူင်း
 • ဢမၵ-ဢမႄးၶိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၵၢၼ်းထွင်းၵျီး
 • ဢမၵ-တိတ်ႉၵတူဝ်း
 • ဢမၵ-ၵျႃႇၺူဝ်ႇၵၢၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ဢူႉသျဵတ်ႉသူၺ်ႇ
 • ဢမၵ-ၶျိၼ်ႇတႄႉ
 • ဢမၵ-ၽယႃးၵျီး
 • ဢမၵ-ၼီႇပသူဝ်း
 • ဢမၵ-တွၵ်ႉသူင်ႇ
 • ဢမၵ-ပူဝ်းသျီႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၵလႃးၶျွင်း (2)
 • ဢမၵ-မူဝ်းတဵင်ႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-တူဝ်းတၢၼ်း
 • ဢမၵ-တူဝ်းတၢၼ်းတိတ်ႉ
 • ဢမၵ-ယႁၢတ်ႉတွင်ႇ
 • ဢမၵ-ယိၼ်းတႃး
 • ဢမၵ-ၸေႇတီႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၵျဵင်ႇၵျုၼ်း
 • ဢမၵ-သူၺ်ႇၼၢတ်ႉပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-မၵျီးၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၵလႃးပႃႇ
 • ဢမၵ-မျိၼ်ႉၼႃးပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ပွင်ႇတူႇလႃႇ
 • ဢမၵ-ၵျွႆးၶျႃႉ
 • ဢမၵ-လေႃးၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၵၼၢၼ်းမႄး
 • ဢမၵ-ထွင်ႇလွင်ႈပုၼ်း
 • ဢမၵ-လႅတ်ႉမသဵၵ်ႉ
 • ဢမၵ-မေႃႇယႂႃႇ
 • ဢမၵ-ပူၵ်ႉတေႃး
 • ဢမၵ-ၵွင်းမုၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ပႅတ်ႉၶႂႅတ်ႉသဵၵ်ႉ
 • ဢမၵ-ငပျွၵ်ႉသႄႇ
 • ဢမၵ-ဝၼ်းတီး
 • ဢမၵ-ဝႅတ်ႉၽျူႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ပျိၼ်ႇလႃႉ
 • ဢမၵ-ပွၵ်ႉတူးပွၵ်ႉ
 • ဢမၵ-သျိၼ်ႇတေႃႇ
 • ဢမၵ-ၵျႅတ်ႉၸႃႇတလိၼ်း
 • ဢမၵ-မျႅတ်ႉတွၵ်ႉ
 • ဢမၵ-တႃႇယႃႇၵူင်း
 • ဢမၵ-ၵၢၼ်ႇပူး
 • ဢမၵ-ၵၢၼ်ႇပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ဢပွင်ႇတေႃႇ
 • ဢမၵ-ၵၢၼ်ႉၵႃႇၶမီး (1)
 • ဢမၵ-ၵၢၼ်ႉၵႃႇၶမီး (2)
 • ဢမၵ-သႃးငၢၼ်ႇၵၢၼ်ႇ
 • ဢမၵ-တႃႇၸီႇယူဝ်း
 • ဢမၵ-မႅၵ်ႉၵလႃႇၵျႃႉ
 • ဢမၵ-ၵႃႇတီႇ
 • ဢမၵ-ယိၼ်းၶျွင်း
 • ဢမၵ-ၵျုၼ်းၶျေႇ
 • ဢမၵ-ၶၼွင်းၵျီး
 • ဢမၵ-ၸၢၼ်းၵႃး
 • ဢမၵ-တလူႇၶျွင်း
 • ဢမၵ-ပႄးၶူဝ်း
 • ဢမၵ-သႃးတွင်ႇပူဝ်ႉ
 • ဢမၵ-ဢွင်ႇမျေႇၵူင်း
 • ဢမၵ-ဢွင်ႇၸေႇယ
 • ဢမၵ-ပလီႇမေႃႇ
 • ဢမၵ-မႄးတမ
 • ဢမၵ-ပျႅင်းၶျွင်း
 • ဢမၵ-တယႅတ်ႉၶျွင်း
 • ဢမၵ-ပႄးငႃးယႃႇ
 • ဢမၵ-ထူင်းပူး
 • ဢမၵ-ၺွင်ႇၶျူင်ႇ
 • ဢမၵ-မၢၼ်ႇဢွင်ႇတႃး
 • ဢမၵ-ၵျဵင်ႇၶျွင်း (1)
 • ဢမၵ-အုန်းထိုးတန်း
 • ဢမၵ-ဢေႃးရမ
 • ဢမၵ-တႂႃႉၶျွင်း
 • ဢမၵ-တဵပ်ႉပပဵင်းၼႄးတေႃး
 • ဢမၵ-ဢွင်ႇမၵျေႃႇ
 • ဢမၵ-ဢုယိၼ်ႇတႃႇ
 • ဢမၵ-ပျႅင်းတွင်ႇ
 • ဢမၵ-ၵျွၵ်ႉၶႄးပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၵျွၵ်ႉတၢၼ်ႇၶျေႇ
 • ဢမၵ-ၽႃးၵျွႆႇဝ
 • ဢမၵ-ယႄးယူဝ်းပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ-ၶမွင်းတေႃး
 • ဢမၵ-ၼၢတ်ႉတယူၺ်း
 • ဢမၵ-ၵျွင်ႉၸယွင်ႇ
 • ဢမၵ(ၽႄ)ပၢၼ်းပုၺ်း
 • ဢမၵ(ၽႄ)ၵၢၼ်ႇတိတ်ႉ
 • ဢမၵ(ၽႄ)တယေႃႇပိၼ်ႇယိၼ်း
 • ဢမၵ(ၽႄ)ၵျဵၵ်ႉၶျွင်း
 • ဢမၵ(ၽႄ)ယႄးယူဝ်းပျိၼ်ႇဢၼွၵ်ႉ
 • ဢမၵ(ၽႄ)ၼၵႃးၽွၵ်ႉ
 • ဢမၵ(ၽႄ)သိၼ်ႇတႄႇၽျႃး
 • ဢမၵ(ၽႄ)တႂိၼ်းသိၼ်ႇတႄႇ
 • ဢမၵ(ၽႄ)ဢဝုၼ်းတွင်ႇ
 • ဢမၵ(ၽႄ)မျူင်းပျိၼ်ႇ
 • ဢမၵ(ၽႄ)လွင်းပုတ်ႉ
 • ဢမၵ(ၽႄ)ၶမူၺ်ႇ
 • ဢမၵ(ၽႄ)ၶျွင်းပွၵ်ႉ


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. (မေႇ 2015) ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း, ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပီ 2014 သွႆႉ-2. ၼေႇပျီႇတေႃႇ: ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း, 59. 
 2. ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း[ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်တၢႆႇ]