ယတေႉတွင်ႇ၊ ဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ
ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႄဢွင်ႈတီႈဝဵင်း
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°29′N 92°45′E / 20.483°N 92.750°E / 20.483; 92.750
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း  ရၶႅင်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6:30)

ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ (မၢၼ်ႈ: ရသေ့တောင်မြို့ ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Rethedaung) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉသေ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းၵႄႈ လတ်ႉတီႇတုတ်ႉႁွင်ႇ 20.4833333 လႄႈ လွင်ႇၵျီႇၵျုဢွၵ်ႇ 92.75 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇယၢၼ် 37 လၵ်းသေ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇယဝ်ႉ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႃႈတီႈပူႇၵႄႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ 74 တီႈ သေ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် မီးဝႆႉ 739 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1961 လိူၼ်မေႇ 30 ၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇ လွင်ႈၽွင်းငမ်းလႅၼ်ၶၼ်ႈမေႇယုႇသေ ဢၼ်ပဵၼ် ပွတ်းႁွင်ႇၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႅၼ်ၶၼ်ႈမေႇယုမႃးယဝ်ႉ။ ဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၽင်ႇၽၢႆႇသၢႆႉ ယၢၼ်မႄႈၼမ်ႉမယူႇ 18 လၵ်းသေ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇသေ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သၢႆတၢင်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၽင်ႇ မႄႈၼမ်ႉမယူႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉၽၢႆႇၼၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ႁၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ပီ (2014) သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီးယူႇ 7511 ၵေႃႉယဝ်ႉ။[1]

ဝၢၼ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • ဝၢၼ်ႈၵျဵင်ႇတႃႇ
 • ဝၢၼ်ႈၵၺိၼ်ႇၶျွင်း (5.1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၵူင်ႇတၢၼ်း (7.2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၵူတွင်ႇ (8.2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၶျွင်း (4.1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၶၼွင်းၵျီး (3.7 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၶႂႃႉၸူင်ႇ (8.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၶူၺ်းတွၵ်ႉၶျွင်း (3.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈတွၵ်ႉတူႇၵျီး (3.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၸပႃးထႃး (6.6 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈတူင်းပျိၼ်ႇ (3.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈပွင်းၸႃး (7.6 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈပျိၼ်ႇၶွင်ႇ (3.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉတေႃးၵျီး (5.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈပႃႇထလေႇ (7.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈမိၺူဝ်ႇထွင်ႉ (7.2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈမျိၼ်းၽူး (7.9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈတွင်းတယႃး (7.4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈၼၢၼ်းယႃႇၵူင်း ၽၢႆႇတူၵ်း (10.2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇသဵၵ်ႉ (9.1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)

မၢႆတွင်း ။ ။ တၢင်းၵႆၸမ်ၼႆႉ ဢဝ်ၸဵင်ႇထတ်းဢၼ်ၸမ်သေပိူၼ်ႈသေ တႅၵ်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ လီၶဝ်ႈၸႂ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (11)