မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ
ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ
ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°47′N 96°10′E / 16.783°N 96.167°E / 16.783; 96.167ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°47′N 96°10′E / 16.783°N 96.167°E / 16.783; 96.167
မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇတႃႈၵုင်ႈ
ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ[1] 39 ထတ်း (12 မီႇတႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)
မၢႆသူင်ႇလိၵ်ႈ ၁၁၂၂၁၊ ၁၁၂၂၂

ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ (မၢၼ်ႈ: မင်္ဂလာ‌တောင်ညွန့်မြို့နယ်), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Mingalar Taung Nyunt Township), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Mingkalaataungnyun]) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ပွတ်းၵၢင်ၽၢႆဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ ၼႆႉ မီး ၸႄႈဝဵင်းပႁၢၼ်း၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်း မီး ၸႄႈဝဵင်းပူဝ်ႇတထွင်ႇ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မီး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတတႃး လႄႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မီး ပၸုၼ်တွင်ႇၶျွင်း (ႁွင်ႈပၸုၼ်ႇတွင်ႇ) လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတေႃးပူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ ဢဝ်ပွၵ်ႉ (႒႐) ပွၵ်ႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ယူႇသဝ်း မီးၸမ်သႅၼ်သေ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၵူၼ်းယူႇၼမ်ဢၼ်ၼိူင်ႈ တီႈၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ မီး (႒႒) ႁူင်း၊ ၸၼ်ႉၵၢင် မီး (႒) ႁူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉသုင် မီး (႖) ႁူင်းယဝ်ႉ။

ယူင်ႉသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႈလူတ်ႉလဵၼ်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၵႂၢၼ်းပၢႆးလဵၼ်ႈ ပျူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ပွတ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇလၵႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝဵင်းလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ သေ မၵ်းမၼ်ပၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈဢၼ်မီးႁွႆးမိုဝ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၸိုဝ်ႈ မဵဝ်းမၼ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈ မၢႆတွင်း
ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ပီႇတႄႇႁမ်ႇလူႇတႃႇလၢၼ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၁၈၁-၁၈၃၊ သဵၼ်ႈတၢင်းတဵင်ႇၽျူႇ
ပလီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလေး ပလီႇ ၁၀၆၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢၼ်းသူဝ်းတၢၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်
ငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်းမႅတ်ႉတတိတ်ႉ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၂၀-၂၂၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၽြႃးဢလၢၼ်ႇပျႃႉ
ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၸဵင်ႉဢၼ်ႇထေႃႇၼီႇ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၂၄၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢၼ်းသူဝ်းတၢၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်
ၵျွင်းၽြႃးၸလီႇႁႃႇၼုမၢၼ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႇတူႇ ၂၁၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ ၵၢၼ်ႇရဵၵ်ႉတႃႇ
ၵျွင်းၽြႃးၸလီႇမလီယႅၼ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႇတူႇ သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇတဵင်းတိၼ်ႇ လႄႈ ၸဵင်ႉတၢင်း 94
ၵျွင်းၽြႃး ၸလီႇ ၼၵႃႇတၢၼ်ႇ ၸူႇလမၼိ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႇတူႇ ၅၇၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇၸႅတ်ႉယူင်ႇ
ပလီႇတူင်းထွင်ႉ ပလီႇ ၃၅၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပၢၼ်းသူဝ်းတၢၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်
တႃႈလူတ်ႉလဵၼ်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ တႃႈလူတ်ႉလဵၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇ


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. GoogleEarth