ၵမႃႇယုတ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ
ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ
ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°49′15″N 96°08′00″E / 16.820833°N 96.133333°E / 16.820833; 96.133333ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°49′15″N 96°08′00″E / 16.820833°N 96.133333°E / 16.820833; 96.133333
မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ပွတ်းတူၵ်းတႃႈၵုင်ႈ
ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ[1] 102 ထတ်း (31 မီႇတႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)
မၢႆသူင်ႇလိၵ်ႈ ၁၁၀၄၁

ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ (IPA: [ka mɑ̀ yɔ᷇t]), (မၢၼ်ႈ: ကမာရွတ်မြို့နယ်), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Kamaryut Township) ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇပွတ်းၵၢင် ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝေႃးႁၢၼ်မွၼ်း (က္မာရတ်) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လူင်းမႃးဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၽႃႇသႃႇမွၼ်းဝႃႈ (က္မာ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼွင်ယွင်ၼမ်ႉ၊ (ရတ်) ၵႅဝ်ႈ၊ ၸင်ႇမီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ၼွင်ၵႅဝ်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၢႆထိုင် ၼွင်ဢိၼ်းလျႃး ယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႉဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၼွင်ဢိၼ်းလျႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၵမႃႇယုတ်ႉ ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။[2]

ၵမႃႇယုတ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမွၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလူင် ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း ဝဵင်းတၵူင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢႆးၸဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပၢၼ်သိုၵ်းဢင်းၵိတ်ႉ-မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပီ ၁၈၂၄ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ ၈ ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉႁႄႉၵမႃႇယုတ်ႉမႃးသေ ၽွင်းလူင်သၢမ်ပႃး ဢူးယၢၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ဝုၼ်ႇထွၵ်ႈ ဢူးသူၺ်ႇမိၼ်း လႆႈတူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ။[3]

ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉၼႆႉ မီး ၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇ၊ ၽၢႆႇတူၵ်း မီး ၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမီး ၼွင်ဢိၼ်းယႃးၸႄႈဝဵင်းပႁၢၼ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမယၢၼ်းၵူင်း၊ ၽၢႆႇၸၢၼ်းမီး ၸႄႈဝဵင်းၸၢၼ်းၶျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉၼႆႉ မီးပွၵ်ႉ (၁၀) ပွၵ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (၁၂)ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် (၂) ႁူင်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (၅) ႁူင်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိူင်လူင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လတ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ (႑) တႃႈၵုင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႃႈၵုင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ တႃႈၵုင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သွၼ်ၵႆ (တႃႈၵုင်ႈ)ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းတီႇတီႇၸီႇ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၵၢတ်ႇသိၼ်ႇမလၢႆႉ၊ ၵျႅၼ်းသျိၼ်းသၵွႆးသႅၼ်ႇတႃႇလႄးတၢၼ်းသႅၼ်ႇတႃႇၸဵင်ႇၵေႇႁႃႇ(လႄးတၢၼ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼႆႉယဝ်ႉ။


ယူင်ႉသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယူင်ႉသၢင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵမႃႇယုတ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆႉ ထိင်းသိမ်းဝႆႉပဵၼ် ၶူဝ်းပူၺ်ႈၵဝ်ႇမွၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

ၸိုဝ်ႈ မဵဝ်းမၼ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈ မၢႆတွင်း
ၵျွင်းၽြႃးၵျႅတ်ႇသိၼ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းထမ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ႁူင်းထမ်း တႅၵ်ႉၵတူဝ်ႇယဵၵ်ႉတႃႇလၢၼ်း
ႁူင်းယႃၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃ တႅၵ်ႉၵတူဝ်ႇယဵၵ်ႉတႃႇလၢၼ်း
ႁူင်းပၢႆးမွၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းဢိၼ်းဝႃႉ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူဝ်းသဝ်းပၵူဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းႁေႃပၼ်ၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းတၵူင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူဝ်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းဢိၼ်းယႃး ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းၼဝတေး ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇတထူင်ႇ
ႁူင်းသဝ်းပိၼ်းယ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းပျီႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇ (ပျီႇလၢၼ်း)
ႁူင်းတဵၵ်ႉပၢၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းတၵွင်း ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇ (ပျီႇလၢၼ်း)
ႁူင်းသဝ်းတထူင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းသဝ်းသီႇရ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ

ၽူႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပူဝ်ႇၸေႃးဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ယႄးပေႃႇတူင်းၵျဵၵ်ႉ (သျၢၼ်းၸူႉယႅတ်ႉ) (မၢၼ်ႈ: ရှမ်းစုရပ်)
  2. ပူဝ်ႇၸေႃးၼွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ယႄးပေႃႇတူင်းၵျဵၵ်ႉ (သျၢၼ်းၸူႉယႅတ်ႉ) (မၢၼ်ႈ: ရှမ်းစုရပ်)
  3. ပူဝ်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ယႄးပေႃႇတူင်းၵျဵၵ်ႉ
  4. ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ
  5. ၸၢႆးဢဵၵ်ႇငဝ်းတူင်ႉ ဢၶႄးတမီႇ တဵင်းမွင်ႇ[3]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. GoogleEarth
  2. ဒေါက်တာသန်းထွန်း ရေး မြန်မာသမိုင်းနိဒါန်း
  3. 3.0 3.1 တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၂၃.