ပပႄးတၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း
ၸႄႈဝဵင်း
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း
ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း
ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°46′49″N 96°9′20″E / 16.78028°N 96.15556°E / 16.78028; 96.15556ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 16°46′49″N 96°9′20″E / 16.78028°N 96.15556°E / 16.78028; 96.15556
မိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းတူၵ်းတႃႈၵုင်ႈ
ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ[1] 105 ထတ်း (32 မီႇတႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)
မၢႆသူင်ႇလိၵ်ႈ ၁၁၁၄၃

ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ပွတ်းၵၢင် ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢတ်ႇဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢတ်ႇပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း လႄႈ ၵၢတ်ႇတဵင်ႇၵျီး (တဵၵ်ႇၵျီးၸေး)ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ပွၵ်ႉ (႑႑) ပွၵ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတတႃး၊ ၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း မီးဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၵၢၼ်း လႄႈ မႄႈၼမ်ႉတႃႈၵုင်ႈ (ယၢၼ်ႇၵူင်ႇမျိတ်ႉ)၊ ၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်း မီးဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႉတႃႇ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႇ မီးဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇ ယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မီး (႓) ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မီး (႒) ႁူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီး (႓) ႁူင်းယဝ်ႉ။

ယူင်ႉသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈဝဵင်းပပႄးတၢၼ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝဵင်းလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယူင်ႉသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႄဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈ ၸိူဝ်းထိင်းသိမ်းဝႆႉ ပဵၼ် ၶူဝ်းပူၺ်ႈၵဝ်ႇမွၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

ၸိုဝ်ႈ မဵဝ်းမၼ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈ မၢႆတွင်း
အ.ထ.က(၂) ပပႄးတၢၼ်း ႁူင်ႁဵၼ်းး ၁၂၄-၁၄၂၊ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇပူင်ႇတႃႇ
ၵၢတ်ႇပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း ၵၢတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း
ပလီႇ ၵုလမ်ဢႃလိတ်ႉ မၢသ်ၵျိတ်ႉဝၢပ်ႉၾ် ပလီႇ ၆၂-၆၄၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလၢၼ်းမတေႃႇ
ယူင်ႉသၢင်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉဢသၢၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၼ်တၢင်း လုမ်း ၆၅၄၊ ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇပူင်ႇတႃႇ
ပလီႇ ၼဢူႇသႃႇရီပူႇရီႇ ပလီႇ ၂၈၁၊ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇပူင်ႇတႃႇ
ပလီႇ သႃႇတီႇသၢၼ်ႇၼီႇၵျမႃႇ ပလီႇ ၁၄၉၊ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇပူင်ႇတႃႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. GoogleEarth

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]