သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇ (ပီ ၂၀၁၃)
သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇ (ပီ ၁၈၉၀)

သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇ (ၵူင်ႇတႄႇလၢၼ်း) (မၢၼ်ႈ: ကုန်သည်လမ်း) ၼႆႉ ၵၢႆလတ်းတၢင်းဢွၵ်ႇတေႃႇ တၢင်းတူၵ်းသေ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူင်ႇတႄႇၼႆႉ လတ်းၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း သူၼ်မွၵ်ႇမႁႃႇပၼ်ႇတုလ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။