သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း (မၢၼ်ႈ: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်) ၼႆႉ မီးဝႆႉပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိူင်လူင်သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵၢႆႇလတ်း လုၵ်ႉတၢင်းတူၵ်း ၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢင်းၵၼ်ဝႆႉတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႁႃႇပၼ်ႇတုလ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ (႑) (လတႃႇ) (ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းသႅၼ်ႇထရႄႇ)၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ (႒) (လတႃႇ) (ဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸဵင်ႉၵျုၼ်းၶွၼ်ႇပႅၼ်ႉ) လႄႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ။