သဵၼ်ႈတၢင်းမႁႃႇပၼ်ႇတုလ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
သဵၼ်ႈတၢင်းမႁႃႇပၼ်ႇတုလ
သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇလႁူဝ်ၸီႇ ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁေႃၸႄႈလူင် ဢၼ်လႆႈႁၼ် မိူဝ်ႈပီ 1890

သဵၼ်ႈတၢင်းမႁႃႇပၼ်ႇတုလ (မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇလႁူဝ်ႇၸီႇ) ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပိူင်လူင် ဢၼ်မီး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းဝႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်း ၸူး ၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇသေ ၶၢင်းၵၼ်ဝႆႉတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ သူၼ်မွၵ်ႇမႁႃႇပၼ်ႇတုလ လႄႈ ၶူဝ်မႁႃႇပၼ်ႇတုလယဝ်ႉ။