ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2020

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ 2020
မိူင်းမၢၼ်ႈ
2015 ←
2020ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 → 2025

ၼႂ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း 440 တီႈ 330
တွၼ်ႈတႃႇဢွင်ႇပႄႇ လူဝ်ႇဢွင်ႈတီႈ 221 တီႈ

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈ 224 တီႈ 168

  Daw Aung San Suu Kyi (cropped).jpg Than Htay USDP.jpg
ၽူႈၼၢမ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢူးတၢၼ်းထေး
ပႃႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႇဢွၼ်ႁူဝ်  1988သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 7 2016ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23
ဢွၼ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း  ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူး ၸႄႈဝဵင်းၸေႇယႃႇသီႇရိ
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း  255 (ၵူၼ်းမိူင်း) 57.95%
135 (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) 60.27%
30 (ၵူၼ်းမိူင်း) 6.81%
11 (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) 5.36%
ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်  255 (ၵူၼ်းမိူင်း)
135 (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
30 (ၵူၼ်းမိူင်း)
11 (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)
ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းဢၼ်လူဝ်ႇ  Steady Increase191 (ၵူၼ်းမိူင်း) / 102 (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)

Map Pyithu Hluttaw Election Results 2020 IFES MIMU1707v02 24Nov2020 A3.pdfMap Amyotha Hluttaw Election Results 2020 IFES MIMU1707v02 24Nov2020 A3.pdfMap St-Rg Election Results 2020 IFES MIMU1707v02 24Nov2020 A3.pdf


တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈ ပီ 2020ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်းသေ တေလိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁူမ်ႈဝႃႈမီး လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇသေတႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2020၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈယဝ်ႉသေ ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေမွၵ်ႇလၢတ်ႈ လူင်ႈၼႃႈသီႇလိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 2020 ၼႆႉ ၽူႈၸၢင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီးဝႆႉ (37) လၢၼ်ႉၼႆ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။[1]

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ လႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။[2]

ပီ 2020ၵျုၼ်ႇ 29 ဝၼ်း၊ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၶၢင် (18)၊ ယၢင်းလႅင် (7)၊ ယၢင်း (7)၊ ၶျၢင်း (9)၊ ၸႄႈၵႅင်း (37)၊ တၼိၼ်းတႃႇယီႇ (10)၊ ပႃႇၵိူဝ် (28)၊ မၵူၺ်း (25)၊ တႃႈလိူဝ်ႇ (ဢိၵ်ႇပႃး ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) (36)၊ မွၼ်း (10)၊ ရၶႅင်ႇ (17)၊ တႃႈၵုင်ႈ (45)၊ တႆး(55)၊ ဢေႇယႃႇဝတီႇ(26)၊ လႆႈမၵ်းမၢႆ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁူမ်ႈ (330) ယဝ်ႉ။[3]

တွၼ်ႈတႃႇ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း (14) ဢၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ဢၼ်ၼႆႉ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (12) ဢၼ်၊ ႁူမ်ႈ (168) ဢၼ်။ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (2) ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ (2) ဢၼ်တီႈ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈထႅမ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇယဝ်ႉ။[4]

တွၼ်ႈတႃႇလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း (သၽႃး)ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (644) ဢၼ်ယဝ်ႉ။ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ (29) ဢၼ်ယဝ်ႉ။[5]

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ယိပ်းဢႃႇၼႃႇဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ၊ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတီႈၼႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူး၊ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး မိူဝ်ႈ ၵျူႇလၢႆႇ 23 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ ၵျူႇလၢႆႇ 25 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈပၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၽႄၵေႃႇမသျိၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႉ သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၸႄႈဝဵင်းဝႃႉ တႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။[6] မိူဝ်ႈပႃႉသဵၼ်ႈမၢႆၽူႈပၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ၶေႃႈမုၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပႃးမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈလင်ၸမ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸၵႂႃႇ မီးဝႆႉလွင်ႈၽိတ်းတင်းၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ဢူးလႃႉတဵင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈပၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႆႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆႉသေ ပေႃးဝႃႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၵူၺ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆတႄႉ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်းတြႃး ၼႆ လႆႈလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2019၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[7]

သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈပၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပႃႉဝႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈၼႆႉ ၼႃႈလိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇမိူင်းတႆး ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသၢႆႇငၢႆ တွၼ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ ပီ 2020ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16ဝၼ်းလႄႈသင်၊[8] မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2020 ဢၼ် ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ -

ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈဢွင်ႇပႄႉ တူၺ်းတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈဢွင်ႇပႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ 2020 ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။
ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ % ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း % +/–
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ 138 Increase
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ 7 Decrease
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ 4 Decrease
ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း 3 Increase
ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉႉမိူင်းယၢင်းလႅင် 3 Increase
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး 2 Decrease
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) 2 Steady
ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ 1 Steady
ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ(ၶၢင်) 1 Increase
သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် 0 Decrease
သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် 0 Decrease
တီႈဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
တႅၼ်းၽွင်း တပ်ႉမတေႃႇ 56 Steady
ႁူမ်ႈ 100 217 100

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ % ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း % +/–
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ 258 Increase
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ 26 Decrease
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး 13 Increase
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ 4 Decrease
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) 3 Increase
ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ 3 Steady
ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း 2 Increase
ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း 2 Increase
ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် 1 Increase
ပႃႇတီႇၼၢမ်းၼႃႈရၶႅင်ႇ 1 Increase
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ 1 Increase
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸူဝ်မီး 1 Decrease
သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် 0 Decrease
တီႈဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ Increase
တႅၼ်းၽွင်း တပ်ႉမတေႃႇ 110 Steady
ႁူမ်ႈ 100 425 100


ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ % ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း % +/–
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ 501 Increase
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ 38 Decrease
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး 27 Increase
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ 7 Decrease
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) 7 Steady
ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ 7 Increase
ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း 6 Increase
ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် 3 Increase
ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် 3 Increase
ပႃႇတီႇၼၢမ်းၼႃႈရၶႅင်ႇ 2 Increase
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ 2 Increase
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူ 1 Steady
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸူဝ်မီး 1 Decrease
ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼိုင်ႈ 1 Increase
ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 1 Steady
တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 1 Steady
ငဝ်းငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶျၢင်း 1 Increase
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလိသေႃး 1 Decrease
သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် 2 Increase
တၢင်ႇၸိူဝ်း Decrease
တႅၼ်းၽွင်း တပ်ႉမတေႃႇ 220 Steady
ႁူမ်ႈ 100 832 100

The list of military appointees was published as the UEC Announcement 3/2016.[9]

ၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢွင်ႈတီႈ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ 29 တီႈယဝ်ႉ။


ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ % ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း % +/–
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ 23 Increase
ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း 1 Increase
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ 1 Steady
ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း 1 Increase
သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် 2 Increase
တၢင်ႇၸိူဝ်း Decrease
ႁူမ်ႈ 100 28 100

ပၼ်ႁႃ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တၢင်းပဵၼ်ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ၊ တီႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ လႆႈၽႄႈၸွတ်ႇၸပ်းၽႂ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ လႆႈပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉႁွၼ်ထူၼ်ႈသွင်သေၵေႃႈ လႆႈၽႄႈၸပ်းၵႂႃႇ တင်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းထုၵ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် 374 ၵေႃႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵျွင်းၶိုၼ်ႈၽႅဝ် ႁူဝ်မိုၼ်မၼ်းမႃးယဝ်ႉ။[10] တွၼ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶၢဝ်းလူင်ႈၼႃႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈ တႄႇဢဝ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ 15 ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၽတ်ႉၽဵင်ႇၼႆႉ သုင်ၶိုၼ်ႈ 1000 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 18985 ၵေႃႉယဝ်ႉ။[11] တီႈၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်းသေ ၸႄႈဝဵင်းၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶပ်းမၢႆယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်း (Stay at Home) သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်း ၸႄႈတိူင်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ် လၢတ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ႁင်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ယင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸပ်း COVID-19 ထၢၼ်ႇၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ ၶီႇလူတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။[12] လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လႆႈဢဝ်လၢႆး ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ တိူဝ်းၶႅမ်ႉသေ မိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်းၼႆႉ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပဵၼ်သၢႆငၢႆဢၼ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈလီသေဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်မၵူၺ်းလၢတ်ႈတီႈ ၶပ်ႉမၢႆတွင်ႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈတႄႉ လွင်ႈဢၼ်တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝၼ်းဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သၢႆငၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁၢႆႉၸႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းႁူႉဝႆႉတႄႉ သၢႆငၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် ဢိင်ႇၵလႅၼ်ႇ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ထၢၼ်ႇဝႃႈ ၼွၼ်းယူႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။[13]

လွင်ႈၸူႉတုမ်ၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ႇလဵပ်ႈၵမ်ႉထႅမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸူႉတုမ်ၵူၼ်း လိူဝ် (30) ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈလွမ်ႉႁွပ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး မၢင်တီႈ ၸူႉတုမ်ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်သေ ပၼ်ႇလဵပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ။[14] ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်းမႃး လုၵ်ႉတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၢႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း လႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈၸူႉတုမ်လႆႈ တေႃႇထိုင် ၵူၼ်း (50) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။[15]ၸိူဝ်းပဵၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပႃႇတီႇၵေႃႉႁဵတ်းသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလွမ်ႉႁွပ်ႇပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈပဵၼ် ဢၼ်လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ထူင်လိၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၽႅဝ်မၢးတီႈ ၸုမ်းၽႄၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ ထူင်လိၵ်ႈမၼ်း ပိုတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူင်လိၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁင်း တပ်ႉဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇတပ်ႉမတေႃႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇ 58 ဢၼ်ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉလႄႈ ၸုမ်းၽႄၵေႃႇမသျိၼ်ႇၸႄႈဝဵင်း လႆႈတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူင်လိၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၼွၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတၵူင်ႇ ဢၼ်ဢဝ် ပိူင်ႇ 15 သေသႂ်ႇၼၼ်ႉ ထူင်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇဝႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေတႅပ်းတတ်းၼႆယဝ်ႉ။[16]

တီႈဢိူင်ႇဝႃႇယႃႇတေႃး လႄႈ ဢိူင်ႇၵူၺ်းၵူင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 31ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵဵပ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းဢႃႇယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေ တီႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တီႈၸိုဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းၵၼ်ဝႆႉတင်း ၸိုဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းမၵူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 290 ၼႆႉ တေလႆႈၶိုၼ်းပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးယဝ်ႉ။[17]

မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 30 ၽွင်းၵဵပ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းလႄးၵူး ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈဢဝ် ၸုမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး မိၵ်ႈမၢႆ UEC သေ ၸႂ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၽူႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သၢမ်ၵေႃႉၸႂ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇသေ တႅၼ်းၽွင်းဢွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႆႈႁၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၸူးလႆႈ ၶတ်းၶႂၢင် လွင်ႈၵေႃႉထူၼ်ႈသီႇ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[18] ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်ႈဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၼၢင်းယိင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈဢဝ်မႃးယဝ်ႉ။[19] မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တီႈဝၢၼ်ႈတၶုၼ်ႇတႅင်ႇ၊ ဢိူင်ႈဢိၼ်းပျွၵ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းၵဵပ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ တႃႇ ၵူၼ်းဢႃႇယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်း ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈဢဝ် ၸုမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး မိၵ်ႈမၢႆ UEC သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးယဝ်ႉ။[20]

တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းဢူးၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢဝ်ၸုမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး မိၵ်ႈမၢႆ UEC သေ ၵဵပ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးလႄႈ လႆႈပိုတ်ႇၵၢၼ်ၾိင်ႈ တေႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ မႃးယဝ်ႉ။[21]

တီႈၸႄႈတွၼ်ႈသူၺ်ႇပူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းၵဵပ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၶဝ် ၶဝ်ႈၵဝ်းၼႆလႄႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်ႇဢမူႉမႃးယဝ်ႉ။[22]

မိူဝ်ႈ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈ လုမ်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ ဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈၸဵပ်းမၢတ်ႇသင်မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။[23]

လွင်ႈထတ်းသၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈထတ်းသၢင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသၢႆငၢႆ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။[24] မိူဝ်ႈ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ လုမ်းၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ[25] ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်တေလႆႈၽၢင်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၶူပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း မၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း၊ လွၼ်ႉၵႅၼ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆ ဢူးၸေႃႇထေး ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ လုမ်းၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[26] ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶေႃႈဢၼ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း မၢႆမီႈလၵ်းမိူင်းၼႆ ၸုမ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ လႆႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။[27]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. "၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို လျာထားတဲ့အတိုင်း ကျင်းပမယ်လို့ပြော"၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 9 June 2020။ 
 2. "နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာမွေ မြို့နယ်၌ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်း၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သီးခြားတင်သွင်းမည့် သဘောရှိ"၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 17 June 2020။ 
 3. "ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ကြေညာခြင်ာ"၊ ၂၉ ဇွန် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 30 June 2020။ 
 4. "အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်"၊ ၂၉ ဇွန် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 1 July 2020။ 
 5. "တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များသတ်မှတ်ကြေညာခြင်း"၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 July 2020။ 
 6. "ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) တွင် မဲဆန္ဒရှင် ၁၄ သိန်းကျော်ရှိပြီး “၀” ဒေသ လေးမြို့နယ်တွင် မဲစာရင်းပြုစုခြင်း မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သိရ"၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 November 2020။ 
 7. "မိသားစုလိုက် မဲစာရင်းမပါဝင်မှုများရှိနေခြင်းနှင့် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုဖြစ်စဉ် အများအပြားရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပေါ် ဝေဖန်မှုများရှိနေ"၊ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 November 2020။ 
 8. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း မပြုနိုင်သည့်နယ်မြေများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ. ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန (၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀). Archived from the original on 2 November 2020။ Retrieved on ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
 9. Union Election Commission။ "တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ကြေညာချက် အမှတ် (၃/၂၀၁၆)" (in Burmese)၊ Ministry of Information (Myanmar)၊ 19 January 2016၊ pp. 9–10။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 11 March 2016။ 
 10. "အန္တရာယ်ကြီးမားသော မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ"၊ Eleven Media၊ ၁၉ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 November 2020။ 
 11. "အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ၂၂ ရက်သာ လိုတော့ချိန်၌ COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်းမရှိသေးဘဲ ၁၅ ရက်အတွင်း စစ်ဆေးမှုစုစုပေါင်း၏ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိနေ"၊ Eleven Media၊ ၁၇ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ Archived from the original on 20 October 2020။ 
 12. "မဲရုံသွားခြင်းသည် ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ လိုင်းကားစီခြင်းထက် COVID-19 ကူးစက်မှုမရှိသလောက် ဖြစ်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြောကြား"၊ Eleven Media၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ 
 13. "မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း"၊ Eleven Media၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ 
 14. "ကျောက်ဆည်မြို့နယ်နှင့် အနီးအနားရှိ ကျေးရွာပေါင်း နှစ်ရာခန့်မှ NLD ပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူ အင်အား သိန်းဂဏန်းခန့် ဖြင့် လှည့်လည်"၊ Eleven Media၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ 
 15. "မဲရုံများအတွက် လူ ၃၀ဦးထက်ပိုမိုစုဝေးခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် လူ ၅၀ ထက်မပိုသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်အထိသာ အကျုံးဝင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်"၊ Eleven Media၊ ၂၅ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 November 2020။ 
 16. "ဒဂုံမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ ဆန္ဒပြုပြီး မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပုံစံ (၁၅) ကြိုတင်မဲများ စာအိတ်ပွင့်လျက် ထပ်မံရောက်ရှိ"၊ Eleven Media၊ ၂၈ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀။ Archived from the original on 2 November 2020။ 
 17. ကိုလင်း(ချောက်) (၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). မကွေးတိုင်းတွင် ကြိုတင်မဲ ၂၉၀ အသစ်ပြန်ပေးရမည်. မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန. Retrieved on ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 18. ဉာဏ်လင်းထွန်း (၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မဲရုံကိုယ်စားလှယ် ယူဆောင်လာသော တံဆိပ်တုံးအတုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန် လှည်းကူးမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံ NLD ပါတီတိုင်တန်းထားမှုအပေါ် စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးထား. Eleven Media. Archived from the original on 2 November 2020။ Retrieved on ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 19. ချစ်ခွန်းချို (၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). လှည်းကူးက တံဆိပ်တုံးအတုပြဿနာက ရိုးသားစွာမှားယွင်းမှုလို့ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌပြော. ဒူဝံမီဒီယာ. Retrieved on ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 20. ယူမင်းစိုး (၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). ပေါင်မြို့နယ် မဲရုံတခုတွင် UEC အမှတ်အသားမပါ တံဆိပ်တုံးအတုများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ. ဒီဗွီဘီ. Archived from the original on 2 November 2020။ Retrieved on ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 21. ကောင်းခန့်လင်း (မုံရွာ) (၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). ချောင်းဦးမြို့နယ်တွင် ကြိုတင်မဲကောက်ယူရာ၌ UEC အမှတ်အသားမပါသော တံဆိပ်တုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရပ်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လေးဦးကို အမှုဖွင့်. Eleven Media Group. Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 22. ကောင်းခန့်လင်း (မုံရွာ) (၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). ရွှေဘိုခရိုင်တွင် ကြိုတင်မဲပေးရာ၌ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ နိုင်ငံရေး ပါတီဝင်အချို့နှင့် ပါတီထောက်ခံသူ အချို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ရှိသည်ဟုဆိုကာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားမှုများရှိ. Eleven Media Group. Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 23. မင်းလွင် (၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). ပဲခူးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်. 7Day News. Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 24. မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုဖြစ်ပေါ်ရန်အခြေအနေများ မရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက တညီတညွတ်တည်း ဝေဖန်. Eleven Media Group (၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀). Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 25. ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ကော်မရှင်က ကြေညာလိုက်ပြီဆိုသည်နှင့် လက်ခံရမည့်သဘော ပြောခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုအခါ သတိထားရမည့်အခြေအနေ ဖြစ်လာသည့်အတွက် သတိပေးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား. Eleven Media Group (၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 26. တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်သည် ရွေးကောက်ပွဲကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန် အားပေးရာရောက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ပေါ်ပြူလာသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဥပဒေများ၏ အနှစ်သာရနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဟု သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေး ပြောကြား. Eleven Media Group (၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
 27. ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ပြောဆိုချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီသာဖြစ်ပြီး အမှန်တရားကို မပြောဘဲနေခြင်းသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို အထောက်အကူ ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော်ဘက်က တုံ့ပြန်. Eleven Media Group (၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀). Retrieved on ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀