လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
State seal of Myanmar.svg
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ဢဝ် ၸႄႈမိူင်းၸဵတ်းဢၼ်၊ ၸႄႈတိူင်းၸဵတ်းၵၼ်၊ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ႁႃႈဢၼ် လႄႈ တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၼိုင်ႈဢၼ်သေၵေႃႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ (မၢၼ်ႈ: တိုင်း) ၼႆသေ ထိုင်ပီ 2010 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် (မၢၼ်ႈ: တိုင်းဒေသကြီး) ၼႆယဝ်ႉ။[1]

တီႈၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ ဢဝ် တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇသေၵေႃႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ "လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း" လႄႈ "လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈတိူင်း" ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ သေ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ် တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ သႂ်ႇၼႂ်း တႅၼ်းၽွင်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၸႄႈဝဵင်း လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မီး ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၼမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းမီး 153 လႄႈ 123 ယဝ်ႉ။ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႈတီႈ တႅၼ်းၽွင်း ဢေႇသေပိူၼ်ႈၼႆ့ ပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် သေ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း မီး 20 လႄႈ 22 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။.

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2015 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈမႃးသေ ထိုင် ပီ 2016 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇႁွင်ႉ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် (၂၀၁၆-၂၁)[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း တႅၼ်းၽွင်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ ၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၃၆ ၁၃ ၅၃
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၁၄ ၂၀
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၁၄ ၂၃
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၁၈ ၂၄
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၂၀ ၃၁
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၃၄ ၁၂ ၄၇
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၉၆ ၃၄ ၁၃၇
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်း
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၇၄ ၂၅ ၁၀၁
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၂၀ ၂၈
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၅၆ ၁၉ ၇၆
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း ၅၀ ၁၇ ၆၈
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၅၆ ၁၉ ၇၆
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၉၀ ၃၁ ၁၂၃
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၅၂ ၁၈ ၇၂
၈၅၀ ၂၂၀ ၂၉ ၈၇၉

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ
ၶျၢင်း
ဢူးသလၢႆးလျႅၼ်လွႆ NLD ၽလၢၼ်း ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၸူဝ်ပွႆး NLD ႁႃးၶႃး ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢွင်ႇတၢၼ်း NLD မိၼ်းတတ်ႉ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ၶၢင်
ဢူးၶႅတ်ႉဢွင်ႇ NLD ၸႄႈၼႃး ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးထုၼ်းတိၼ်ႇ NLD မၢၼ်ႈမေႃႇ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
တဵင်ႇၶၢၼ်ၽူင်ႇ NLD ပူႇတၢဝ်း ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ယၢင်းလႅင်
ဢူးဢႄႇလ်ၽွင်းသျူဝ်ႇ NLD မႄႈၸႄႉ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးလႃႉထူၺ်း NLD ၸႄႈဝဵင်းသျႃးတေႃး ၂ ၽူႈၼၢမ်း
တိၼ်ႇမျိၼ်ႉ NLD ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ယၢင်း
ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ NLD ၽဢၢၼ် ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၸေႃးၶျိတ်ႉၶိၼ်ႇ NLD လႅင်းပွႆႉ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ၼၢင်းၶိၼ်ႇတူႇၸႃႇ NLD ၵေႃႉၵရဵတ်ႉ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မွၼ်း
မိၼ်းမိၼ်းဢူး NLD ပီးလိၼ်း ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
တေႃႇတိၼ်ႇဢိ NLD တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
[[မိၼ်းမိၼ်းဢူး၊ ဢူး|ဢူးမိၼ်းမိၼ်းဢူး NLD ပီလိၼ်းး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ရၶႅင်ႇ
ဢူးၺီႇပု NLD ၸႄႈဝဵင်းၵႂႃႉ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၸၢၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉ ANP ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၽူဝ်းမိၼ်း ANP ယတေႉတွင်ႇ ၂]] ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မိူင်းတႆး
ဢူးလိၼ်းထုတ်ႇ NLD လႃႈသဵဝ်ႈ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
လူင်းၸၢႆးလူင်းသႂ် USDP ၵဵင်းတုင် ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ USDP ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဢေႇယႃႇဝတီႇ
ဢူးမၢၼ်းၵျေႃႇၼီႇ NLD ၵျူင်ႇပျေႃႇ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၶႅင်ႇ NLD ဢိင်ႇၵပူႇ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၸၢၼ်ႇမိၼ်းဢွင်ႇ NLD ပူဝ်ႇၵလေး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ပႃႇၵိူဝ်
ဢူးဝိၼ်းတဵင်း NLD ယေႇတႃႇသျေႇ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇယိၼ်ႇ NLD လႅတ်ႉပၢၼ်ႇတၢၼ်း ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၵျီႇၸိၼ်ႇ NLD ၵျွၵ်ႉတၶႃး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မၵူၺ်း
ဢူးဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ NLD ပႂိၼ်ႉၽျူႇ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးတႃႇ NLD ၸလိၼ်း ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၸေႃႇမျူဝ်းဝိၼ်း NLD မျူဝ်ႉတိတ်ႉ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တႃႈလိူဝ်ႇ
ဢူးၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ NLD ဢမရပူႇရ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး NLD ပတဵင်ႇၵျီး ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထေး NLD ပၢင်ႇဢူး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ၸႄႈၵႅင်း
ဢူးမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ NLD သူၺ်ႇပူဝ်ႇ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးတၢၼ်း NLD ၵၢတ်ႇသႃ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးပူဝ်းတၢၼ်းၺုၼ်ႉ NLD ဢိၼ်းတေႃႇ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တၼိၼ်းတႃႇယီႇ
တေႃႇလႄႉလႄႉမေႃႇ NLD တယႅတ်ႉၶျွင်း ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢေး NLD ထဝႄႇ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၵျီႇၸူဝ်း NLD ယေႇၽျူႇ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တႃႈၵုင်ႈ
ဢူးၽျူဝ်းမိၼ်းတဵင်း NLD လႄးၵူး ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်း NLD တၵူင်ႇ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးလိၼ်းၼႅင်ႇမျိၼ်ႉ NLD ၵမႃႇယုတ်ႉ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
Source: The Myanmar Times

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ (၂၀၁၁-၁၆)[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ
ၶျၢင်း
ဢူးႁူင်းငႅင်ႇ USDP မိၼ်းတတ်ႉ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
Hauk Khim Kham USDP တုၼ်းၸၢၼ်ႇ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဢူင်းလႂိၼ်ႇ USDP မတူႇပီႇ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ၶၢင်
ဢူးလၵျုၼ်ႇငၢၼ်သၢႆး USDP တၼၢႆး ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
Rawajon USDP မၶျၢၼ်းပေႃး ၁ ၽူႈၼၢမ်း
လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇမျိၼ်ႇ USDP ၽႃၵၢၼ်ႉ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ယၢင်းလႅင်
ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး USDP ပေႃႇလၶႄး ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ USDP လွႆၶေႃ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢေး USDP သျႃးတေႃး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ယၢင်းၽိူၵ်ႇ
ဢူးၸေႃႇမိၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ၸေႃးဢွင်ႇၵျေႃႇမိၼ်း USDP ၵျႃဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး ၁ ၽူႈၼၢမ်း
မၢၼ်းလႃႉမျႅင်ႇ USDP ၵေႃႉၵရဵတ်ႉ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မွၼ်း
ဢူးဢူင်းမျိၼ်ႉ USDP မုတူင်ႇ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၵျိၼ်ႇၽေႇ USDP ၶျွင်းသူင်ႇ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးထေးလႂိၼ်ႇ USDP ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ရၶႅင်ႇ
ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢူင်း တပ်ႉမတေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးထဵင်ႇလိၼ်း USDP ၵႂႃႉ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးတႃႇၺုၼ်ႉ USDP မၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မိူင်းတႆး
ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ USDP တူၼ်ႈတီး ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ၸၢႆးလူင်းသႂ် USDP ၵဵင်းတုင် ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ၸၢႆးၶမ်းမၢတ်ႈ USDP လႃႈသဵဝ်ႈ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဢေႇယႃႇဝတီႇ
ဢူးတဵင်းဢွၵ်ႇ USDP ဢိင်ႇၵပူႇ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၸၢၼ်ႇတိၼ်ႉ USDP ယေႇၵျီႇ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဝိၼ်းထဵင်ႇ USDP ၵျွင်းၵူင်း ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ပႃႇၵိူဝ်
ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း USDP ၸီးၵူင်း ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးဝိၼ်းတိၼ်ႇ USDP ပႃႇၵိူဝ် ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၸူဝ်း USDP ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
မၵူၺ်း
ဢူးပူင်းမေႃႇသူၺ်ႇ USDP မိၼ်းပူး ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးယႄးမျိၼ်ႉ USDP မၵူၺ်း ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၸေႃးဝိၼ်းမွင်ႇ USDP တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တႃႈလိူဝ်ႇ
ဢူးယႄးမျိၼ်ႉ USDP မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ USDP တွင်ႇတႃႇ ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဢွင်ႇထေးၵျေႃႇ USDP ပၢင်ႇဢူး ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ၸႄႈၵႅင်း
ဢူးတႃႇဢေး USDP ဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးတိၼ်းလႅင်ႇ USDP ၵၢၼ်ႉပလူႇ ၁ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးတွင်းၸဵင်ႇ USDP ပလႄး ၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ဢူးမျႅတ်ႉၵူဝ်ႇ USDP ထဝႄႇ ၂ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးထိၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇ USDP ပုလေႃး ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးၺီႇဝိၼ်း USDP ၵေႃႉတွင်း ၁ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
တႃႈၵုင်ႈ
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ USDP သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ ၁ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ဢူးၸဵင်ႇတိၼ်ႇဝိၼ်း USDP ၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း ၂ ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇ USDP တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
Source: Mizzima

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]