မျူဝ်းၺုၼ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉ

ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတတ်းသိၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉထူၼ်ႈသၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈတႄႇႁၢပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉသႄ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးယဝ်ႉ။[1]

ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ တီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း မိူဝ်ႈပီ 1944 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈၸုမ်ႈၶူး B.A (Bachelor of Art), R.L (Registered Lawyer) and D.B.L (Diploma of Business Law) ၵႃႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈတတ်းသိၼ်ၸႄႈဝဵင်း၊ ၽူႈထတ်းသိၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈတတ်းသိၼ် ၸႄႈတိူင်းမႃးယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃးမႃး ၼင်ႇ ၽူႈတတ်းသိၼ်လုမ်းတတ်းသိၼ် ဢယူႇၶၢမ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း လႄႈ လႆႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇၸီႇ ၽူႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]