Jump to content

လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Supreme Court of the Republic of the Union of Myanmar
မိူင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဢွင်ႈတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ သီႇလ၊ သမႃႇထိ၊ ပႆႇၺႃႇ
ပၼ်ႇသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လၵ်းမိူင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၶၢဝ်းႁိုင် ၇၀ ပီ တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းလိုဝ်ႈ ဢႃႇယုတဵမ်
ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတႃႈၶုၼ် ၁၁
ဝႅမ်ႉသၢႆႉ www.unionsupremecourt.gov.mm
ၸွမ်တတ်းသိၼ်
ယၢမ်းလဵဝ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွင်း 2011 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30
လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ

လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ပဵၼ် လုမ်းတတ်းသိၼ် ဢၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်းယဝ်ႉ။ လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းမိူင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (2008)သေၵေႃႈ တႄႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်တတ်းသိၼ် တီႈဢေႇသုတ်း ၶဝ်ႈပႃးၽူႈတတ်းသိၼ် ၇ ၵေႃႇ တေႃႇ တီႈၼမ်သုတ်း ၁၁ သေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ (ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ ၽူႈတတ်းသိၼ် ၇ ၵေႃႉၵူၺ်း။) ၽူႈတတ်းသိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ လဝ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်သေ ဢဝ် လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ဢိင်လူၺ်ႈၾိင်ႈမိူင်းၶူဝ်းၸၢမ်ႇ (မၢၼ်ႈ: အဆောင်အယောင်ဥပဒေ) သေ မၼ်းမီးသုၼ်ႇ ၸၢမ်ႇပဵင်းၵၼ်တင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတတ်းသိၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈၸၢမ်ႇသုၼ်ႇ ပဵင်းၵၼ်တင်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ယဝ်ႉ။