ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
မဵဝ်းၸုမ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ မၢႆလုမ်း (10)၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ၽွင်းလူင်ၶဝ် ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ
ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၶဝ် ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလႅင်ႇ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ

တီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းမျၼၢ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းသေ မီးဝႆႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ယဝ်ႉ။ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႅမ်ၽွငင်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလႅင်ႇ၊ ၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ် ပဵၼ် ဢူးၶႅင်ႇထုၼ်းဢူး၊ ၵႅမ်ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးၺၢၼ်ႇလိၼ်းထူၺ်းသေ ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးမွင်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉယဝ်ႉ။


ယိူင်းဢၢၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း
  • တႃႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽႄႈၸွတ်ႇ
  • တႃႇတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၼိမ်သဝ်း
  • တႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ Social Rendering [1]

ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵေႃႉ ဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းသေတႃႉ ထိုင်ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉသႂ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မႃးယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]