လိၼ်းထုတ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ
ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
မၢၶျ်ႉ 30၊ 2016 (2016-03-30)
ၵေႃႉလိူၵ်ႈၵဵပ်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ 1960
ၸႄႈဝဵင်းၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၶေႃးလဵၵ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ပတဵင်ႇ
ၼႃႈၵၢၼ် မေႃယႃၶဵဝ်ႈ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး


ဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် မေႃယႃၶဵဝ်ႈသေ ပဵၼ်မႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယမၢ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် တီႈ မိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ လႄႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူးလိၼ်းထုတ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1960 ၵႃႈတီႈ ၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ပၢႆးတူဝ်ၸႂ် လႄႈ ပႆႇၺႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶေႃးလဵၵ်ႉပိုၼ်ႉတီႈပတဵင်ႇသေ ထိုင် ပီ 1980 မႃး လႆႈတႄႇႁဵၼ်းဢဝ် ပၢႆးပႆႇၺႃႇၽၢႆႇၶဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ပီ 1988 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ် မေႃယႃၶဵဝ်ႈ တီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ထိုင် ပီ 1994 လႆႈၶၢႆႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူးတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ပီ 2006 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းထဵင်ၶိုၼ်း တႃႇ ၶၢႆႉၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉတႃႈၶုၼ်လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ မႂ်ၶႂၢင်းယူတ်းယႃမၼ်းယဝ်ႉ။[1]

ၵမ်ႉထႅမ်မႃး NLD[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႄႇဢဝ် မၼ်းလႆႈႁၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈ ပျီႇတုယိၼ်ႇပျိၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1988 သေၵေႃႈ မၼ်းလႆႈ ၵမ်ႉထႅမ် ဢမျူဝ်းတႃး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ မၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ပီ 2015 မၼ်းလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဢမျူဝ်းတႃး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႃးယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]