ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး မၢၶျ်ႉ 8, 2010; 13 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2010-03-08)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ဢူးလႃႉတဵင်း[1]၊ ၽူႈၼၢမ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ uecmyanmar.org

ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Union Election Commission၊ တူဝ်ယေႃႈ UEC) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႇမသျိၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ သေ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢမ်းၼႃႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁင်း မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈထတ်းသၢင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် တႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ။[2] ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ (18) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပၼ်ၵၢၼ် မိူဝ်ႈ ပီ 2010မၢတ်ႉၶျ် 11 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈ ပီ 2010မၢတ်ႉၶျ် 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ မၢႆႈမီၾိင်ႈမိူင်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လႆႈဢဝ် သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၢပ်ႈၼွပ်ႇပၼ် ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးယဝ်ႉ။[3]

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၶေႃႈမၵ်းမၢႆၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈသေ လိူၵ်ႈတၢင်ႇယဝ်ႉ။[4]

 • တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းဢႃႇယု 50 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်
 • တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်လူၺ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လီ
 • တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီး သိၵ်ႈၶႃႇ၊ သမႃႇထိ လႄႈ တူဝ်ထူပ်းၼမ်
 • တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းပႂ်ႉပႃးၵတိသႅတ်ႉၸႃႇ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း
 • တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လႂ်
 • တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းသင်

ၸုမ်း ပီ 2010[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၼႅင်ႇငၢၼ်ႇတေႃႇ ဢေးၶျၢၼ်းတႃႇယႃႇယေး ၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးၶွင်ႇၸီႇ လႆႈပၼ်ပုၼ်ၽွင်း မိူဝ်ႈ ပီ 2010မၢတ်ႉၶျ် 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ - [2][5]

 1. ဢူးၸူဝ်းတဵင်း (ၽူႈၼၢမ်း)
 2. ဢူးဢိၼ်ႇၸေႃႇၼေႃႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 3. ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၼု (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 4. ဢူးၸေႃးပလႅင်ႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 5. တွၵ်ႇတႃႇပႃႉမွင်ႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 6. ဢူးၺုၼ်ႉတိၼ်ႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 7. ဢူးမွင်ႇတႃႇလႃႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 8. တွၵ်ႇတႃႇၸၢႆးၶမ်းလႅင် (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 9. ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 10. ဢူးမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 11. တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇဢွင်ႇဢေး (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 12. တေႃႇၶိၼ်ႇလႃႉမျိၼ်ႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 13. တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇမျိၼ်ႉၵျီႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 14. ဢူးတႃႇဢူး (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 15. တွၵ်ႇတႃႇမွင်ႇထူး (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 16. ဢူးတႃႇထေး (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 17. ဢူးဝိၼ်းၵျီႇ
 18. ဢူးဝိၼ်းၵူဝ်ႇ (ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း)[6]

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ယၢမ်းလဵဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၵၢၼ် မႃး မိူဝ်ႈ 2016မၢတ်ႉၶျ် 30 ၼၼ်ႉ -[7]

 1. ဢူးလႃႉတဵင်း (ၽူႈၼၢမ်း)
 2. ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 3. ဢူးၸူဝ်းယႄႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 4. ဢူးထုၼ်းၶိၼ်ႇ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 5. ဢူးလႃႉတိၼ်ႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 6. ဢူးမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ
 7. ဢူးတၢၼ်းထေး
 8. ဢူးၺုၼ်ႉၸဵင်ႇ
 9. ဢူးတႅတ်ႉထုၼ်း
 10. ဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ
 11. ဢူးၸေႃးတႄႇၼီႇယႄႇၵျီႇ
 12. ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်းဝိၼ်း
 13. ဢူးမိၼ်းသူၺ်ႇ
 14. ဢူးသူၺ်ႇတိၼ်ႉလႂိၼ်ႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း. နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆). Retrieved on ၃၁ မတ် ၂၀၁၆[permanent dead link]
 2. 2.0 2.1 "Election Commission"၊ Mizzima Election 2010၊ Mizzima။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 27 March 2012။။ Archived from the original on 9 April 2012။ 
 3. 3.0 3.1 "Situation of human rights in Myanmar" (14 September 2010). Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly.  Archived 23 November 2015 at the Wayback Machine. Archive copy. Archived from the original on 23 November 2015။ Retrieved on 8 November 2020
 4. Union Election Commission Law. New Light of Myanmar (8 March 2010). Archived from the original on 3 April 2012။ Retrieved on 27 March 2012
 5. "Profiles of Union Election Commission Members"၊ Burma Election 2010၊ The Irrawaddy၊ 23 March 2010။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 27 March 2012။ 
 6. http://uecmyanmar.org/index.php/2013-01-16-07-51-32/2013-05-08-07-54-57
 7. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း. နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆). Archived from the original on 2021-03-01။ Retrieved on ၃၁ မတ် ၂၀၁၆