ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Format TemplateData/doc

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

Everything below this line is a demo of Format TemplateData: read the source code, and expand the raw TemplateData section, to see how it all works.

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Format TemplateData

This template formats TemplateData nicely on doc pages. It hides irrelevant information such as "Default: empty", and allows the use of formatting. Remember that the users of VisualEditor will not see this formatting; it is important to test your new TemplateData in VisualEditor to check that it makes sense without. (For all details of formatting available, see the template's page.) By default, {{tl|TemplateData header}} is automatically inserted before the table.
Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
<templadata> template information1
If the JSON parameter is not specified, this will be processed to extract the JSON. This option allows you to use the GUI TemplateData Editor, but it's a bit wonkier than giving the actual JSON object directly.
Default
See {{{JSON}}}.
Stringoptional
JSON template informationJSON
The code that would normally be wrapped in <templatedata> tags (not including the <templatedata> tags themselves. Links and basic text formatting should just work in the displayed table; see this template's page for full details. You should use HTML entities for special characters such as <>.

Formatting options

  • Wikilinks can be specified in the usual way. They will only work in the table; in VisualEditor, the title of the link will be displayed as plain text.
  • External links can be specified by just inserting the URL; this will be clickable in the table and viewable in VisualEditor. If the URL is specified as [https://en.wikipedia.org Wikipedia], this will appear as Wikipedia in the table and https://en.wikipedia.org in VisualEditor.
  • HTML entities: you may specify &lt; &gt; &amp; &quot; &nbsp; and any numeric entity.*HTML tags may be used; they won't appear in VisualEditor.
  • <noexport></noexport> Content wrapped in these tags will appear only in the table. It will not appear in VisualEditor at all; it is useful for detailed explanations of parameters, and for content that is only useful with formatting. Newline characters are respected here.
  • Templates may be transcluded. However some templates may output content that makes the JSON invalid.
Default
If neither {{{1}}} nor {{{JSON}}} is given, the page's source code is scanned for a <templatedata> tag.
Stringsuggested
Show table of contentsTOC
If set to 1, inserts a table of contents for the whole page just after the description and before any parameter table.
Default
False (0)
Booleansuggested
Show TemplateDataHeaderheader
If set to 0, hides the TemplateDataHeader template. This is not generally recommended.
Default
True (1)
Booleanoptional
Prevent TemplateData outputlazy
If set, other than to 0, prevents any real TemplateData being produced. Potentially useful if there are multiple instances of this template on a page but only one should be active. To clarify, this means that this template will not be understood by VisualEditor.
Default
False (0)
Booleanoptional

Format: block

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Add the <templatedata> as usual, and then enclose it in a template call like {{Format TemplateData|1=<templatedata>...</templatedata>}}.

လွင်ႈမႄးၵုမ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]