ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Map caption

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
 ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Template intended to simplify adding a standardized and formatted caption below a map indicating the location of something (e.g. a country), possibly referring to the map's main region and optionally also to a shown subregion. Original use within infoboxes (e.g. see articles on European countries). For a complete set of elements of reasonable length, a width of (minimally) 250px (without extra padding or margins) should be available.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Required parameters shown in bold italics

Parameter Description Default
countryprefix
 • Neither linked nor styled prefix e.g. "the" (for articles named e.g. "United Kingdom", "Czech Republic", "Netherlands").
country
 • Only if the country name at the map should not be identical to the article name (e.g. "Metropolitan France").
 • Template sets [[...]] (if article or redirect exists).
 • <article name>
  location
 • Only if colour is not used and its default is not appropriate: Description identifying country's location (e.g. "circled in inset")
 • This parameter must never be empty; "none" suppresses it. If passed, location_color cannot be shown.
 • location_color
 • Only if description is not used: Colour identifying country's location; "none" suppresses the default.
 • orange
  region
 • Name (or equally extremely short description) for approximately the entire area depicted by the map.
 • special: "[[Antarctica]]" shown as "on Antarctica",
 • special: "[[Middle East]]", "[[Arctic Circle]]" or "[[Pacific Ocean]]" shown as "in the ...",
 • special: versus any other: shown as "in ...", e.g. "[[Africa]]" shown as "in Africa"
 • region_color
 • Colour identifying region; "none" suppresses the default.
 • white
  subregion
 • Subregion indicated within region (only if used: aligning both region and subregion lines to the left, else single region line centered as top line)
 • Must not occur without parameter region.
 • special: "[[EU]]" or "[[European Union]]" shown as "in the European Union",
 • special: versus any other: shown as "in ...", e.g. "the [[Caucasus]]" shown as "in the Caucasus"
 • subregion_color
 • Colour identifying subregion; "none" suppresses showing the default.
 • tan
  legend
 • Filename of image providing a map legend.
 • Note
  If country, region or subregion is exactly the name of a page in article space, the template automatically creates a link to it. You can still put a link here manually, using the usual syntax.

  တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  Code Raw result (in unformatted box, compare to handling in Infobox)
  {{map caption}}
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)
  {{map caption |region=Europe |legend=European location legend en.png}}
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)

  ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (white)  –  [Legend]

  {{map caption |countryprefix=the |region=Europe |subregion=the [[European Union]] |legend=European location legend en.png}}
  the  ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)

  – ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (tan လႄႈ white)
  – the European Union ၼႂ်း  (tan)  –  [Legend]

   Typical sample for an article on a European Union member that needs no "the" before its name, for otherwise identical output:
  {{map caption |region=Europe |subregion=EU |legend=European location legend en.png}}
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)

  – ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (tan လႄႈ white)
  – တီႈ ၸုမ်းယူးရူပ်ႉ  (tan)                  [Legend]

  Infobox usage of code (as intended) — in which the alignment, the padding/margins, and font are rendered differently (this template adjusts for that infobox):
  Sample for article named 'Armenia', about a non-European country

  {{Infobox Country or territory|
  |common_name = Armenia
  |image_map = Europe location ARM.png
  |map_caption = {{map caption}}
  |(some required infobox parameters omitted from sample)
  }}


  Sample for article named 'Belarus', about a non-member of the EU
  {{Infobox Country or territory|
  |common_name = Belarus
  |image_map = Europe location BLR.png
  |map_caption = {{map caption |region=Europe |legend=European location legend en.png}}
  |(some required infobox parameters omitted from sample)
  }}


  Sample for article named 'Netherlands', about a member of the EU
  {{Infobox Country or territory|
  |common_name = the Netherlands
  |image_map = EU location NED.png
  |map_caption = {{map caption |countryprefix=the |region=Europe |subregion=the [[European Union]] |legend=European location legend en.png}}
  |(some required infobox parameters omitted from sample)
  }}

  Net result — The three simplified samples above, shown here side by side
  Net result — (called here without country parameter, and with placeholder values for population to prevent error messages):
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)
  ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ x
  ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း  x
  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ x
  ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပိူင်ႇ
  • လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
  (ၸၼ်ႉ- 0)
  ငိုၼ်းတွင်း x (x)
  ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် x (UTC0)
  ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း 0
  Internet TLD x
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange) ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (white)  –  [Legend]
   ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)

  ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (white)  –  [Legend]

  ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ x
  ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း  x
  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ x
  ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပိူင်ႇ
  • လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
  (ၸၼ်ႉ- 0)
  ငိုၼ်းတွင်း x (x)
  ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် x (UTC0)
  ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း 0
  Internet TLD x
  the  ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange) – ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (tan လႄႈ white) – the European Union ၼႂ်း  (tan)  –  [Legend]
  the  ဢွင်ႈတီႈ Map caption   (orange)

  – ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (tan လႄႈ white)
  – the European Union ၼႂ်း  (tan)  –  [Legend]

  ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ x
  ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း  x
  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ x
  ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပိူင်ႇ
  • လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
  (ၸၼ်ႉ- 0)
  ငိုၼ်းတွင်း x (x)
  ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် x (UTC0)
  ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း 0
  Internet TLD x