ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Markup

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template is used to present markup or code side by side with the output it renders.

တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Each cell in the first ("Markup") column uses <pre> to retain newlines and spaces but styled to allow content to wrap within it. It is usually desirable to escape the content of these cells so that the markup is displayed by wrapping the markup in <nowiki>. It is technically not possible to add this feature to the template.

Each cell in the second ("Renders as") column is usually the unescaped markup copied from the corresponding "Markup" cell before it. There are instances where this may differ:

 • If the first line includes wikimarkup that must start on a new line such as #, * or ; then use <nowiki /> before the first line; see examples below.
 • Header markup such as == will show in the page table of contents; use {{fake heading}}.
 • Some templates will place the page in a maintenance category, which is usually undesired:
 • Some templates may have error checking that places the page in a maintenance category. Suppress the category as possible:
  • Citation Style 1 templates can suppress the maintenance category by setting |template doc demo=true.

The template accepts up to 40 unnamed parameters, resulting in up to 20 rows of examples.

Limitations[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

<nowiki>[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If you don't wrap the content of the markup cell in <nowiki>, then any template markup will not be escaped, it will be expanded.

This example shows the markup for {{tl|tag}}:

Renders as Expected rendering
{{[[Template:tag|tag]]}}

{{tl|tag}}

HTML entities[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

HTML entities are parsed in the markup cell:

Nowikied markup shows as Expected markup
 –

&nbsp;&ndash;

To work around this, replace the & with &amp; thus &amp;nbsp; will show as &nbsp;

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Simple[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Markup Renders as
'''Bold text'''

Bold text

''Italic text''

Italic text

Short cut[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

See Template:Mra.

Enter this:

{{subst:mra|'''Bold text'''|''Italic text''}}

To make this:

{{markup|
<nowiki>'''Bold text'''</nowiki>|'''Bold text'''|
<nowiki>''Italic text''</nowiki>|''Italic text''}}

Which renders as:

Markup Renders as
'''Bold text'''

Bold text

''Italic text''

Italic text

More complex[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Note that {{Markup}}'s second argument here uses {{fake heading}} and {{fake citation needed}}.

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.{{#tag:ref|A footnote.<ref>A reference for the footnote.</ref>|group=nb}} The cow jumped over the moon.{{fact}}

== Notes ==
{{reflist|group=nb}}

== References ==
{{reflist}}

The quick brown fox jumps over the lazy dog.[nb 1] The cow jumped over the moon.[လူဝ်ႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်]

Notes
 1. A footnote.[1]
References
 1. A reference for the footnote.

Multiple rows[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

With title[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Foxes and dogs
Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Showing rendered HTML[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When a template is enclosed within {{code}}, it shows the rendered HTML:

Markup Renders as
{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}

White, T. H. (1977). The Book of Merlyn. 

{{code|lang=html|{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}}}

<cite class="book" style="font-style:normal" id="Reference-White-1977">White, T. H.&#32;(1977). <i>The Book of Merlyn</i>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Book+of+Merlyn&rft.aulast=White&rft.aufirst=T.+H.&rft.date=1977"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span>

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • {{Markup2}} for bulleted and indented markup.
 • {{Markupv}} for the vertical presentation (above/below) of markup/code and its output.
 • {{Automarkup}} does not require to write the code samples twice.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Markup

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
margin-leftmargin-left

To set a margin on the table's lefthand side.

Default
0
Stringoptional
widthwidth

To set the table's overall width.

Default
auto
Stringoptional
stylestyle

For CSS styles amending the table's overall appearance.

Stringoptional
noheadersnoheaders

Set (as e.g. noheaders=on) to suppress the columns' headings and table's title.

Stringoptional
titletitle

Title above table.

Stringoptional
colheaderstylecolheaderstyle

For CSS styling to amend the appearance of each column's heading.

Stringoptional
col1headerstylecol1headerstyle

For CSS styling to amend the appearance of the first column's heading. Overrides (but does not replace) colheaderstyle.

Stringoptional
col1col1

First column (markup/code)'s heading.

Default
"Markup"
Stringoptional
col2headerstylecol2headerstyle

For CSS styling to amend the appearance of the second column's heading. Overrides (but does not replace) colheaderstyle.

Stringoptional
col2col2

Second column (output)'s heading.

Default
"Renders as"
Stringoptional
Column 1 stylecodestyle markupstyle

Use CSS style code to change the look of content in the Markup column.

Example
white-space: nowrap
Stringoptional
Column 2 styleoutputstyle

Use CSS style code to change the look of content in the Renders-as column.

Stringoptional
11

row 1, first column (markup/code)'s content.

Stringoptional
22

row 1, second column (output)'s content.

Stringoptional
33

row 2, first column's content (etc).

Stringoptional
44

row 2, second column's content (etc).

Stringoptional
3939

First column's content in last possible row.

Stringoptional
4040

Second column's content in last possible row.

Stringoptional