ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Template parameter usage

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

See the monthly parameter usage report for this template.

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
တူဝ်ယေႃႈ:

The Template Parameters tool is available for viewing template parameter usage in articles. It works with TemplateData to show the frequency of parameter name usage in a template's mainspace transclusions, along with whether or not each parameter is listed in that template's TemplateData code as a supported parameter. For a required parameter, it can display a list of pages where the template is missing that parameter. The tool also shows commonly used values for each parameter. Each report is updated monthly and does not reflect changes made to articles or to the TemplateData code after the report's generation.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Example:

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Template parameter usage
| 1    = <!-- template:name, default=pagename -->
| lc   = <!-- yes/no -->
| label= <!-- keywords like "for", or free labeltext -->
}}
All parameters are optional, and have a default

By default, the template links for the template page:

{{Template parameter usage}} → See the monthly parameter usage report for this template. [for this page]

One can enter a template name:

{{Template parameter usage|Infobox film}} → See the monthly parameter usage report for Template:Infobox film.

Optional:

When |1= is used, "this template" text changes: → See the monthly parameter usage report for Template:Infobox film.
  • |label= sets the visible text; it does not change the target link:
|label= default → See the monthly parameter usage report for Template:Infobox film.
|label=noneParameter usage report
|label=forParameter usage report for Template:Infobox film.
|label=FooBarFooBar
  • |based=yes adds the text "based on this TemplateData" to the end of the template (or "based on its TemplateData" if |1= is also used).

The template is included in transclusions of {{TemplateData header}}.

Error reports[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Template parameter usage}}

By default, it links a report for the template-page being viewed. To link a report for a different template-page, pass it as the first parameter:

{{Template parameter usage|Example}} makes a link to the error report for Template:Example:
→ See the monthly parameter usage report for Template:Example.

The first character can be made lowercase to follow on at the end of a sentence:

Blah, {{Template parameter usage|lc=yes}} → Blah, see the monthly parameter usage report for this template.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Template parameter usage

Short line of text providing a link to a monthly parameter usage report for a template based on its TemplateData

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Lowercaselc

Enter "y", "yes", "true", "on" or "1" here to make the text begin with a lowercase character.

Example
y
Auto value
y
Lineoptional
Custom template1

Enter any template here to change the usage report link to that of that template

Example
Anchor
Templateoptional
Custom textlabel

Enter any text here to make the template just the usage report link with the given custom text. Alternatively, enter "none" to include only the usage report link, or enter "for" to include only the usage report link followed by "for <template name>".

Stringoptional
Append "based on this[/its] TemplateData"based

Enter "y", "yes", "true", "on" or "1" here to append the text "based on this TemplateData" (or "based on its TemplateData" if "Custom template" is also used).

Example
y
Auto value
y
Lineoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]