ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Unbulleted list

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template creates unbulleted lists. Each item in the list may have CSS styles added to it individually, by appending a numbered parameter.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Basic usage

{{unbulleted list|first item|second item|third item|...}}

All parameters

{{unbulleted list
|first item|second item|third item|...
|class   = class
|style   = style
|list_style = style for ul tag
|item_style = style for all li tags
|item1_style = style for first li tag |item2_style = style for second li tag |...
}}

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • Positional parameters (1, 2, 3...) – these are the list items. If no list items are present, the module will output nothing.
 • class – a custom class for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. plainlinks.
 • style – a custom CSS style for the <div>...</div> tags surrounding the list, e.g. font-size: 90%;.
 • list_style – a custom CSS style for the <ul>...</ul> tags around the list. The format is the same as for the |style= parameter.
 • item_style – a custom CSS style for all of the list items (the <li>...</li> tags). The format is the same as for the |style= parameter.
 • item1_style, item2_style, item3_style... – custom CSS styles for each of the list items. The format is the same as for the |style= parameter.

Creates a list of items separated by line breaks but not bullets (•)

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
classclass

A custom class for the <div>...</div> tags surrounding the list

Example
plainlinks
Unknownoptional
stylestyle

A custom CSS style for the <div>...</div> tags surrounding the list

Example
font-size: 90%;
Unknownoptional
List stylelist_style

A custom CSS style for the <ul>...</ul> tags around the list

Unknownoptional
Item styleitem_style

A custom CSS style for all of the list items (the <li>...</li> tags)

Unknownoptional
List item 11

First item in the list

Linerequired
List item 22

Second item in the list

Lineoptional
List item 33

Third item in the list

Lineoptional
List item 44

Fourth item in the list

Lineoptional
List item 55

Fifth item in the list

Lineoptional
List item 66

Sixth item in the list

Lineoptional
List item 77

Seventh item in the list

Lineoptional
List item 88

Eighth item in the list

Lineoptional
List item 99

Ninth item in the list

Lineoptional
Item 1 styleitem1_style

Custom CSS style for list item 1

Unknownoptional
Item 2 styleitem2_style

Custom CSS style for list item 2

Unknownoptional
Item 3 styleitem3_style

Custom CSS style for list item 3

Unknownoptional
Item 4 styleitem4_style

Custom CSS style for list item 4

Unknownoptional
Item 5 styleitem5_style

Custom CSS style for list item 5

Unknownoptional
Item 6 styleitem6_style

Custom CSS style for list item 6

Unknownoptional
Item 7 styleitem7_style

Custom CSS style for list item 7

Unknownoptional
Item 8 styleitem8_style

Custom CSS style for list item 8

Unknownoptional
Item 9 styleitem9_style

Custom CSS style for list item 9

Unknownoptional

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Code Result
{{Unbulleted list|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5​|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
{{Unbulleted list|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place
{{Unbulleted list|Winner|Runner-up|Third place|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

Controlling line-breaking[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Template {{nbsp}} may be used with {{wbr}} and {{nowrap}} to control line-breaking in bulletless lists, to prevent wrapped long entries from being confused with multiple entries. See Template:Wbr/doc#Controlling line-breaking in infoboxes for details.

Wrapping this entire template with {{nowrap}} causes syntax errors. Use |class=nowrap instead.

ႁူဝ်ယွႆႈ ၵၢၼ်ထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Unbulleted list}} works by constructing a div with the CSS class "plainlist" which has the styles in Template:Plainlist/styles.css.

Wikitext HTML
{{Unbulleted list
| Example 1
| Example 2
| Example 3
}}
<div class="plainlist">
<ul>
<li>Example 1</li>
<li>Example 2</li>
<li>Example 3</li>
</ul>
</div>

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]