ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

တွၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 5 ႁူဝ်။