ပိူင်ထၢၼ်ႈ:19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပိူင်လူင် တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် 10 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၶႃႈဢေႃႈ
19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ တႄႇ 1801 တေႃႇ 1900 ယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၸႂ်းဝႃႈ တႄႇ 1800 တေႃႇ 1899။ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉၽိတ်းယဝ်ႉ။)
<<  ဢွၼ်တၢင်း — ပီ 19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေမႃး  >>
1800 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1810 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1820 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1830 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1840 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1850 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1860 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1870 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1880 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1890 ႁူဝ်သိပ်းပီ

ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ 10, တင်းသဵင်ႈ 10 ၵူၺ်း.

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။