ပိူင်ထၢၼ်ႈ:20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပိူင်လူင် တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၶႃႈဢေႃႈ
20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ တႄႇ 1901 တေႃႇ 2000 ယဝ်ႉ။
<<  ဢွၼ်တၢင်း — ပီ 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေမႃး  >>
1900 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1910 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1920 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1930 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1940 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1950 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1960 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1970 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1980 ႁူဝ်သိပ်းပီ
1990 ႁူဝ်သိပ်းပီ

ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ 15, တင်းသဵင်ႈ 15 ၵူၺ်း.

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။