Wikimedia Commons

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons logo
လိူင်ႈမဵဝ်း ယေးယွင် မီႇတီႇယႃႇ
ၸဝ်ႈၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ commons.wikimedia.org
Alexa ၸၼ်ႉ 255 (တေႃႇထိုင် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2016)[1]
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Optional (လူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလူတ်ႇၾၢႆႇၶိုၼ်ႈ)
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 7, 2004; 19 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2004-09-07)
သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး

Wikimedia Commons (ဢမ်ႇၼၼ် Commons) ၼႆႉ ပဵၼ် ႁွင်ႈၼႄဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၸူႉႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင် လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် မီႇတီႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉသေ[2] ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဝီႇၶီႇပပ်ႉဝီႇၶီႇၵူႈမိုဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်းဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ၊ လႄႈ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။[3] ၼႂ်းပီ 2018 ၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ် Wikimedia Commons ၼႆႉ ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇတင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 48 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။[4] မိူဝ်ႈပီ 2013 လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼၼ်ႉ တီႈ Commons ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႄးထတ်း ထိုင် 100,000,000 ၵမ်းမႃးယဝ်ႉ။[5]

သၢႆပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပရေႃးၵျႅတ်ႉၼႆႉ Erik Moller ၵေႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၼၼ်ႉသေ[6] ထိုင် ပီ 2004 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းမႃး တႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇမႃးယဝ်ႉ။[7][8] မိူဝ်ႈပႆႇမီး Commons ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တီႈဝီႇၶီႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈယွၼ်ႇယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၾၢႆႇမိူၼ်ၵၼ် သွၼ်ႉၵၼ်တီႈ သၢႆႉၽႃႇသႃႇၶေႃႈၷႂၢမ်းလႄႈ တီႈဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸင်လႆႈတႄႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ပရေႃးၵျႅတ်ႉၽႃၽေ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း တၢတ်ႉၶျ်သုၺ်းတိၼ်ႇတဵင်းမၢတ်ႉၼေႃႉဝူၺ်ႇသပဵၼ်ႇပိတ်ႉၶီႇပူဝ်းလႅၼ်ႇၶျၢတ်ႉ လႄႈ သလူဝ်ႇဝႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ) ၶဝ်ဢဝ် ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇၶဝ် ၶၢႆႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Commons မႃးသေ ၶဝ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢင်းၵိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ တိူင်ႇလၢတ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈ သိုပ်ႇထိင်းဝႆႉ သိုပ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ တၢင်ႇၾၢႆႇၸိူဝ်း ဢၼ် Commons ဢမ်ႇႁပ်ႉပၼ်ဝႆႉလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း Wikimedia Commons ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼင်ႇ ယေးယွင်မီႇတီႇယႃႇ "ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ယေးယွင်ၵွင်ၵၢင် တွၼ်ႈတႃႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ မီႇတီႇယႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉ" ၼႆယဝ်ႉ။ "ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ" ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ "တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပူင်သွၼ်၊ တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇပၼ်ပၢႆးႁူႉ" ၼႆယဝ်ႉ။[9]

တီႈ Wikimedia Commons ၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မႂ်ၶႂၢင်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ် သိုပ်ႇသေၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉလႄႈ Wikimedia Commons ၼႆႉ တိုၼ်းလူတ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈပၼ် ၾၢႆႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉတႃႇသေႇသေ တိုၼ်းဝႃႉ ယႃႉပႅတ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမႂ်ၶႂၢင်း ဢၼ်ႁပ်ႉပၼ်လႆႈၼႆႉ မႂ်ၶႂၢင်း GNU Free Documentation License, Creative Commons Attribution and Attribution/ShareAlike ၊[10] ၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ လႄႈ မႂ်ၶၢင်းသွပ်ႉၾ်ဝႄးလ်ဢၼ်လႆႈလၢႆ တင်း public domain ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တူဝ်ၼပ်ႉလွင်ႈတၢင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ Wikimedia Commons

ငဝ်ႈငႃႇ: commons:Commons:Milestones

 • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 30၊ 2006 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 1 လၢၼ်ႉ
 • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2၊ 2009 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 5 လၢၼ်ႉ
 • ဢေႇပရႄႇ 15၊ 2011 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 10 လၢၼ်ႉ
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4၊ 2012 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 15 လၢၼ်ႉ
 • ၵျူႇလၢႆႇ 14၊ 2013 - လွင်ႈမႄးထတ်းႁူမ်ႈ 100,000,000[5]
 • ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 25၊ 2014 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 20 လၢၼ်ႉ
 • ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 13၊ 2016 - ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ 30 လၢၼ်ႉ
 • သၢႆမၢႆယၢမ်းလဵဝ် - Commons:Special:Statistics

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. Wikimedia.org Site Info. Alexa Internet. Archived from the original on 2018-12-26။ Retrieved on 2016-11-17Archived 2018-12-26 at the Wayback Machine.
 2. Endres, Joe, "Wiki websites wealth of information". International News on Fats, Oils and Related Materials : INFORM. Champaign, Illinois: May 2006. Vol. 17, Iss. 5; pg. 312, 1 pgs. Source type: Periodical ISSN: 08978026 ProQuest document ID: 1044826021 Text Word Count 746 Document URL: Proquest URL ProQuest (subscription) retrieved August 6, 2007
 3. Embedding Commons’ media in Wikimedia projects. Wikimedia Commons. Retrieved on August 7, 2007
 4. Statistics page on Wikimedia Commons
 5. 5.0 5.1 ÄŒesky. 100,000,000th edit. Commons.wikimedia.org. Retrieved on 2013-08-22
 6. Möller, Erik (March 19, 2004). [Wikipedia-l] Proposal: commons.wikimedia.org. Retrieved on August 7, 2007
 7. ဗဟိုစာမျက်နှာ. Wikimedia Commons (September 7, 2004). Retrieved on August 7, 2007
 8. Wikimedia Commons: Über 100.000 freie Bilder, Töne und Filme (in German). Golem.de (May 25, 2005). Retrieved on August 7, 2007
 9. Commons:Project scope. Wikimedia Commons editors. Retrieved on 26 January 2014
 10. See Creative Commons licenses, of which "NonCommercial" and "NoDerivs" can not be used on Wikimedia Commons.

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]