ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
Wikimedia Foundation, Inc.
Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg
လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း
ၶၢဝ်းတႄႇတင်ႈ ဝဵင်းၸဵင်ႉၽီႇတႃႇၸပၢတ်ႉ, ၸႄႈမိူင်းၾရေႃႇရီႇတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
ၵျုၼ်ႇ 20၊ 2003 (2003-06-20)
ၽူႈတႄႇတင်ႈ ၵျႅမ်ႇမီႇဝေးလ်
မဵဝ်းမၼ်း ၸုမ်းဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း
လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ၸႂ်ႉလႆႈလၢႆ၊ open content၊ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ဢၼ် ဝီႇၶီႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉ
ဢွင်ႈတီႈ
ၼႃႈတီႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ
ၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉ
လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင်ဝီႇၶီႇပပ်ႉဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇWikimedia Commonsဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇWikivoyage၊ Wikimedia Incubator လႄႈ မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ
ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ
Patricio Lorente (ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပူတ်ႉ)[1]
Lila Tretikov (ၽူႈၼၢမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်)
လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း
Increase US$ ႔႘.႖ လၢၼ်ႉ[2]
ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ Negative increase $႓႕.႗ လၢၼ်ႉ[2]
ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်
႒႗႕ မွၵ်ႈ (တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015)[3]
ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸေႇတၼႃႇ
႓႕႙,႐႐႐ (2015)[4]
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ wikimediafoundation.org

ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း (Wikimedia Foundation; တူဝ်ယေႃႈ WMF) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ ၸတ်းၵၢၼ်ဝီႇၶီႇဝႆႉယူႇ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသၢၼ်ႇၽရၢၼ်ႇသိတ်ႉသၵူဝ်ႇၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီၽူဝ်းၼီးယႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသယိၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်ႇသမ်ႇဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၵႃး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင်ဝီႇၶီႇပပ်ႉဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇWikimedia Commonsဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇWikivoyage၊ Wikimedia Incubator လႄႈ မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ ၸိူဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်းၵၢၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2003 ၼၼ်ႉ ၽူႈႁူမ်ႈတႄႇတင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၵျိမ်ႇမီႇဝေးလ် ၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈ မူႇၸုမ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉမၼ်း ဢမ်ႇဢၢၼ်းဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။[5][6]

မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီး ၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ ႒႕႐ ၼၼ်ႉသေ ငိုၼ်းၶဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉ မီးယူႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ႕႐ လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[7] တီႈၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၼႆႉ Lila Tretikov ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် သေ Patricio Lorente ၵေႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပူတ်ႉယဝ်ႉ။

သၢႆပိုၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈပီ 2001 ၼၼ်ႉ ၵျိမ်ႇမီႇဝေးလ် ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ လႄႈ လႃႇရီႇသၢၼ်ႇၵႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈသွပ်ႉၾ်ဝႄးလ် ၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇတင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢႆးၸဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇပူဝ်းမိတ်ႉ ၶွင်ဝေးလ်ၼၼ်ႉသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၵေႃႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးသေ ၵူၼ်းႁူႉၵေႃႈၼမ်မႃးလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပရေႃးၵျႅတ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယင်ႉၵိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ [5] ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိုၼ်းလၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇပူဝ်းမိတ်ႉၼႆႉ ယွမ်းဢေႇမႃးလႄႈ ဝေးလ်လႄႈ သၢၼ်ႇၵႃႇၶဝ် ၼႆႉ လႆႈဝူၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ တႄႇတင်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ပရေႃးၵျႅတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။[5] ထိုင် ပီ 2003 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 20 မႃး ဢဝ်ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၼႆႉ တႄႇတင်ႈပဵၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ ၼျူႇပီးတီးယႃးမႃးယူႇယဝ်ႉ။[6]

ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Cbrown1023. Board of Trustees. Wikimedia Foundation. Retrieved on July 22, 2015
  2. 2.0 2.1 Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2013 and 2012 (PDF). Upload.wikimedia.org. Retrieved on December 14, 2013
  3. Staff and contractors page (Wikimedia Foundation website). Wikimedia Foundation. Retrieved on August 7, 2015
  4. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fr Open for business (2007), Jaap Bloem & Menno van Doorn (trad. Audrey Vuillermier), éd. VINT, 2007 (ISBN 978-90-75414-20-2), p. 93. No official number available since 2006
  5. 5.0 5.1 5.2 Neate၊ Rupert။ "Wikipedia founder Jimmy Wales goes bananas"၊ The Daily Telegraph၊ October 7, 2008။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - October 25, 2009။။ "The encyclopedia's huge fan base became such a drain on Bomis's resources that Mr Wales, and co-founder Larry Sanger, thought of a radical new funding model – charity." 
  6. 6.0 6.1 Jimmy Wales (June 20, 2003). Announcing Wikimedia Foundation. mail:wikipedia-l. Retrieved on November 26, 2012
  7. Wikimedia Foundation, Inc. Financial Statements June, 2014 and 2013 (PDF). Upload.wikimedia.org. Retrieved on December 11, 2014

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]