ပိူင်ထၢၼ်ႈ:21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပိူင်လူင် တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၶႃႈဢေႃႈ
21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ တႄႇ 1901 ယဝ်ႉ။
<<  ဢွၼ်တၢင်း — ပီ 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေမႃး  >>
2000 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2010 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2020 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2030 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2040 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2050 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2060 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2070 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2080 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2090 ႁူဝ်သိပ်းပီ

ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ 5, တင်းသဵင်ႈ 5 ၵူၺ်း.