ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶွင် ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢေႇတီႇၼႆႉသေ ပေႃးဢဝ်ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃႉရီးယႅၼ်းဝႃႈ တႄႇဢဝ် ၂၀၀၁ ၼီႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇ ၁ ဝၼ်းတေႃႇ ၂၁၀၀ ၼီႈ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ၃၁ ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1][2] ၼၼ်ႉၼႆ ပဵၼ် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇ 3 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ သေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ် ပီ ၂၀၀၀ ၼႆယဝ်ႉ။။


ၽွင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝဵင်းသျၢၼ်ႇႁၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးမီးၶႄႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ


လွင်ႈဢၼ်လီမၢႆလီတွင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၵႃႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတီႈ ၵမ်ႇၽႃႇထီႉသၢမ် ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းဢၢမ်းၼၢၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် ၸုမ်းတူဝ်လဵဝ်၊ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ယူပ်ႈယွမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။[3][4][5] ၵလူဝ်ႇပႄႇၸေးသျိၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း တေပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် မႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢႆးၸဝ်ႉၶၢဝ်းမႆႈဢႃႇရၢပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။[6] တႄႇပီ 2010 ၼႆႉ ပၢႆးၸဝ်ႉၶၢဝ်းမႆႈဢႃႇရၢပ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတၢင်းၼိူဝ် ၵမ်ႇၽႃႇဢႃႇရၢပ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။[7] ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႇၵျိတ်ႇတႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်မႃး တႄႇဢဝ် ပီ 1980 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။[8]


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]