ပီႁူဝ်ႁဵင် 1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပထမ ပီႁူဝ်ႁဵင် ၼႆႉ တီႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇၼၼ်ႉ တႄႇတီႈ 1 ဢေႇတီႇ၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းသေ သုတ်းသဵင်ႈတီႈ 1000 ဢေႇတီႇ၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ႁဵၼ်ပီ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 1000 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပထမ ပီႁူဝ်ႁဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်း ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇရေႃးမ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၸိၵ်းၸွမ်ယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၵေႃႈ ယႂ်ႇၼမ်မႃးသေ ပွတ်းတူၵ်း ရူးရူပ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ် ပဵၼ်ယႂ်ႇယဝ်ႉ။ ပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇ ပၢႆႇၸၼ်ႇတၢႆးၶဝ် ပဵၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇသေ တီႈဢႃႇၽရိၵႁွင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းသီၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဢိတ်ႉသလၢမ်းမိတ်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။ ထိုင် ပွတ်းၵၢၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 7 မႃး မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ လႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽႃႇသႃႇဢိတ်ႇသလၢမ်ႇမႃးသေ ဝၢႆးမၼ်းသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽႃႇသႃႇဢိတ်ႇသလၢမ်ႇၵေႃႈ ၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၽႃႇသႃႇပုတ်ႉထ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸၢဝ်းၶုၼ်ၵျိၼ်ႇ တႅၼ်းတၢင်တီႈ ၸၢဝ်းၶုၼ်ႁၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ