Jump to content

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ပၢႆးၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2
ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်း ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 ၸမ်သုတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ ပီ 101 တေႃႇထိုင် ပီ 200 ယဝ်ႉ။ ပွတ်းၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2ၼၼ်ႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇရူမ်းၼႆႉ မီးတႂ်ႈၽွင်းငမ်း Trajan ၸဝ်ႈဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇသေ လႆႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵျူးၶဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႃႈတီႈ ဝဵင်းၵျေႇရုၸလိၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၽႅဝ်ၵၢင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶိူဝ်းႁိူၼ်းႁၢၼ်ႇၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈထိင်းဝႆႉ ႁႂ်းဢႃႇၼႃႇမၼ်ႈၵိုမ်း တီႈ ၵုင်ၵၢင်ဢေးသျႃးၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽွင်းၽႅဝ်ၵၢင် တုတိယ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 မႃးၼၼ်ႉ လႆႈယူပ်ႈယွမ်းမႃးယဝ်ႉ။