မၼိထူၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈလူႇၶူဝ် လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

3 - မၼိထူၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈလူႇၶူဝ် လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းလူႇ ၶူဝ်၊ လႆႈၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမွၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ လႆႈ ႁၵ်ႉသႃ ၽူႈမီးသိၼ်ထမ်း၊ လႆႈလူႇတၢၼ်းယိုၼ်ႈမႅင်ႇလႄႈ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃပြသၢတ်ႈၸဵတ်းပၢၵ်ႇ ဢၼ်မီး သဵင်တွႆႇၽီၵူႈပိူင်ပိူင်

  • 1126။ (ၶုၼ်ၽီ) ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်လႅင်ၼႆႉ သုင်တႄႉယဝ်ႉ။ တၢင်းသုင်မၼ်း မီး သိပ်းသွင်ယူႇၸၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁေႃပြသၢတ်ႈပၢႆလႅမ် ၵႂၢင်ႈၵူင်လူင် ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်ဢဝ်ပတ်းလမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉသိူဝ်ႇမၼ်း ဢဝ်ၶႅပ်းၶမ်း သိူဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ။
  • 1127။ (မႂ်းၶုၼ်ၽီၸမ်ႉ) ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ သူတ်ႉၵေႃႈ သူတ်ႉ ၵိၼ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ သဵင်တိင်ႇၽီၶဝ်ၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇ ႁူၵ်းသိပ်းပၢႆသီႇၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃပၢႆလႅမ်၊ ဢၼ်ၽိုၵ်းဝႆႉႁဵၼ်းဝၢႆႉတၢင်းမေႃလီငၢမ်း ဢၼ်မီးသၽေႃးၸႂ်လီ ဢၼ်မီးၸီးၸိမ်ႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႂ်း လႆႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ။
  • 1128။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ပ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈ မွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1130။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1131။ (ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇ) မိူဝ်ႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈ တၢင်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၶူဝ် လူႇတၢၼ်းဢေႃႈ။ တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇမႃးဢေႃႈ။ ၶႃႈတပႄး ႁၵ်ႉသႃ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးသိၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ် သႂ်သေ ၶဝ်ႈသွမ်းလႄႈသင်၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်လႄႈသင်၊ သၢင်ႇၵၢၼ်းတင်းၼမ်လႄႈသင် လႆႈလူႇတၢၼ်းမႃး ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ်ယဝ်ႉ။
  • 1132။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ (ၼႆ တွပ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

မၼိထူၼဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သၢမ်သုတ်းယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ မၼိထူၼဝိမႃၼဝတ်ထု