ယူႇၵျုပ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
YouTube, LLC
လိူင်ႈမဵဝ်း ႁူင်းၵၢၼ်ၽႄ
တႄႈတင်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 14, 2005; 19 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2005-02-14)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ မၢႆ 901 သဵၼ်ႈတၢင်းႁူင်းသဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်၊ ဝဵင်းသၼ်ႇပရူႇၼူဝ်ႇ၊
ၸႄႈမိူင်းၵႄႇလ်ၽူဝ်းၼီးယႃး
မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
ၵူဝ်ဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 37°37′41″N 122°25′35″W / 37.628101°N 122.426424°W / 37.628101; -122.426424
ဢေႇရိယႃႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉ (လိူဝ်သေမိူင်း ဢၼ်ႁႄႉတတ်းဝႆႉ)
ၽူႈတႄႇတင်ႈ
  • Steve Chen
  • Chad Hurley
  • Jawed Karim
ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ Susan Wojcicki (ၸီႇဢီးဢူဝ်ႇ)
Chad Hurley (ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်)
ၼႃႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ
ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈ ငဝ်းတူင်ႉ
ၶွမ်ႇပၼီႇငဝ်ႈတိုၼ်း ၸုၵ်းယၼ်ႁင်းၶေႃ (2005-2006)
ၵူးၵႄႇ (2006-တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်)
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ Broadcast Yourself (2005-2012)
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ YouTube.com
ၽႃႇသႃႇ ပရူဝ်ႇၶႅမ်းမိင်း Python[1] လႄႈ JavaScript
Alexa ၸၼ်ႉ 3 (ၵျူႇလၢႆႇ 2005)[2]
လွင်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ Google AdSense
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Optional (တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း ငဝ်းတူင်ႉၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇတၢင်ႇ မၢႆၽၢင်။ တွၼ်ႈတႃႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈငဝ်းတူင်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ Playlist လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်)
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ၇၆ မဵဝ်း[3]
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 14, 2005; 19 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2005-02-14)
သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶီးယူႇ
ၽူႈၸိူဝ်းတႄႇတင်ႈ ယူႇၵျုပ်ႉ (သၢႆႉၸူးၶႂႃ:Chad Hurley၊ Steve Chen လႄႈ Jawed Karim

ယူႇၵျုပ်ႉ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Youtube) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ဢဝ် ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉပွတ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူတ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်းၸူး တီႈၼိူဝ် ၼႅင်ႈ (ဢိၼ်ႇထႃၼႅတ်ႉ)သေ ပဵၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ လၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးၸၢင်ႈ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၼႂ်းၵႄႈပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ငဝ်းတူင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႉၼမ်သေ၊ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလႆႈတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇသၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယူႇၵျုပ်ႉ ၼႆႉ Google ၵေႃႉပိူင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇၵျုပ်ႉၼႆႉ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ တီႈပေႇပႄႇ ၶဝ် လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2005 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင် ပီ 2006 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ၵူႇၵႄႇ လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်တင်း 1.65 ပီႇလီႇယႅၼ်ႇယဝ်ႉ။[4] တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ယူႇၵျုပ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈ ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ၊ ၸၢင်ဢဝ် ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇၸူးပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ပၼ်မၢႆ၊ တၢင်ႇမၢႆတွင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း၊ ၸၢင်ႈပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် တီႈ ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ ၸၵႂႃႇ ယွၼ်ႉ ပၢႆးၸၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းလႆႈၸႂ် တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူတ်းပႅတ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယူႇၵျုပ်ႉၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ် လႄႈ မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ လွင်ႈလူတ်းပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Lextrait, Vincent (July 2010). YouTube runs on Python. Archived from the original on May 30, 2012။ Retrieved on September 5, 2010Archived May 30, 2012, at Archive.is
  2. Youtube.com Site Info. Alexa Internet. Archived from the original on August 7, 2016။ Retrieved on July 26, 2015Archived August 7, 2016, at the Wayback Machine.
  3. YouTube language versions. Retrieved on June 2, 2015
  4. Hopkins, Jim။ "Surprise! There's a third YouTube co-founder"၊ USA Today၊ October 11, 2006။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - November 29, 2008။