လိၵ်ႈလၢဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လိၵ်ႈလၢဝ်း ອັກສອນລາວ ၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈပိူင်လူင် တႃႇတေတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်းလၢဝ်းလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း။ ဢဝ်ၸႂ်ႉတႅမ်ႈ ၵႂၢမ်းဢီႇသၢၼ်မႃးယူႇသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵႂၢမ်းဢီႇသၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလိၵ်ႈထႆးယဝ်ႈ။ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈလၢဝ်း ພະຍັນຊະນະ မီး 27 တူဝ်။ မီးတူဝ် ພະຍັນຊະນະປະສົມ 7 တူဝ်၊ မီးသရ ສະຫລະ 33 တူဝ်။ တူၼ်းသဵင် ວັນນະຍຸດ 4 သဵင်။

Letter Name Initial position Final position Unicode Tone Class
IPA BGN/PCGN LC RTSG IPA BGN/PCGN LC RTSG
ກ ໄກ່ kāi, chicken /k/ k /k/ k KO Middle
ຂ ໄຂ່ kʰāi, egg /kʰ/ kh /k/ k KHO SUNG High
ຄ ຄວາຍ kʷʰáːj, water buffalo /kʰ/ kh /k/ k KHO TAM Low
ງ ງົວ or ງູ ŋúə, ox or ŋúː, snake /ŋ/ ng /ŋ/ ng NGO Low
ຈ ຈອກ tɕɔ̏ːk, glass /tɕ/ ch /t/ t CO Middle
ສ ເສືອ sɯ̌ːə, tiger /s/ s /t/ t SO SUNG High
ຊ ຊ້າງ sâːŋ, elephant /s/ x s /t/ t SO TAM Low
ຍ ຍຸງ ɲúŋ, mosquito /ɲ/ gn ny y /j/ j NYO Low
ດ ເດັກ dék, child /d/ d /t/ t DO Middle
ຕ ຕາ tàː, eye /t/ t /t/ t TO Middle
ຖ ຖົງ tʰǒŋ, stocking /tʰ/ th /t/ t THO SUNG High
ທ ທຸງ tʰúŋ, flag /tʰ/ th /t/ t THO TAM Low
ນ ນົກ nōk, bird /n/ n /n/ ne n NO Low
ບ ແບ້ bɛ̑ː, goat /b/ b /p/ p BO Middle
ປ ປາ paː, fish /p/ p /p/ p PO Middle
ຜ ເຜິ້ງ pʰɤ̏ŋ, bee /pʰ/ ph PHO SUNG High
ຝ ຝົນ fǒn, rain /f/ f - FO SUNG High
ພ ພູ pʰúː, mountain /pʰ/ ph /p/ p PHO TAM Low
ຟ ໄຟ fáj, fire /f/ f /p/ p FO TAM Low
ມ ແມວ mɛ́ːw, cat /m/ m /m/ m MO Low
ຢ ຢາ jaː, medicine /j/ y YO Middle
ຣ ຣົຖ or ຣະຄັງ rōt, car or rākʰáŋ, bell /r/,/l/ r /n/ ne n LO LOOT Low
ລ ລີງ líːŋ, monkey /l/ l /n/ ne n LO LING Low
ວ ວີ víː, fan /ʋ/,/w/ v v,w w v w WO Low
ຫ ຫ່ານ hāːn, goose /h/ h HO SUNG High
ອ ໂອ ʔòː, bowl /ʔ/ O Middle
ຮ ເຮືອນ hɯ́ːən, house /h/ h HO TAM Low