Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Redirect

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉၸူး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်း ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဢဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပိၼ်ႇၸီႉၸူးၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်း ([[]]) ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ၵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆ ဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ သႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်း [[]] ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၵွင်ႉသိုပ်ႇပၼ်ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅမ်ႈၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၼႆ မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶူတ်ႉလႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်။ ပေႃးတႅမ်ႈၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်သင်။

သေလႄႈ.. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တီႈပွင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေတႃႉ သင်ၸိုဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ဢဝ် ( #REDIRECT[[]]) သႂ်ႇပၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေၼႆၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ၵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸမ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉပွင်ႈၵႂၢမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ။ ထႅင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတႅမ်ႈလႆႈ ၶူတ်ႉၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမၢင်ၸိူ်ဝးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ပွင်ႇၸႂ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸႂ်ႉဝႆႉ။ ပေႃးဝႃႈမႄးထတ်းၼႆႉ ၶူတ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇသူႈၸႂ်ႉၼႆ တေလႆႈလၢႆႈဢဝ်မႃးၸူး ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ပဵၼ်ဢၼ်လူငၢႆႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမွတ်ႇပႅတ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလီၼႆၸိုင် သႂ်ႇပၼ် ၶူတ်ႉၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ မူၼ်ႉမႄး တီႈ ပွတ်းၼိူဝ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ်ႉ မူၼ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ် ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶူတ်ႉ

သႂ်ႇပၼ်လႄႈ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ဟူသော ကုဒ်အား ထည့်ပေးလိုက်ပါ၊ အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။


ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မႄးၼင်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈသႂ်ႇပၼ် ၶူတ်ႉၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် တေဢွၵ်ႇၼႄမႃးၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၽွင်းတႅမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်သေတႅမ်ႈဝႆႉသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ် ၸိုဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇဢၼ်သေၼႄၼႆ တႅမ်ႈလႆႈၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇ - ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸမ်ႉတႅမ်ႈဝႃႈ ပၢႆးၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ၼႆလႄႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၸမ်ႉ တေမီးဝႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ပၢႆးၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ၶွမ်ႇပိဝ်တႃႇ ၼႆ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈလႆႈ ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။