ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

တွၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထထႅမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၶႃႈဢေႃႈ။