Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တူဝ်ယေႃႈ:

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၵၵမ်းၵမ်း ၵႆႉထုၵ်ႇထၢမ် (FAQ) တီႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇတေမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈလူတူၺ်းလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ FAQ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Questions ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ​ႄ

ၶေႃႈထၢမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:Contributing to Wikipedia
လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "မူၼ်ႉမႄး" ဢၼ်မီးဝႆႉပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ် မူၼ်ႉမႄး တွၼ်ႈၵၼ်)။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၼႆ တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် text box ဢၼ်ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး လိၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း box ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈသႂ်ႇ လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ wiki markup သေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ edit-box ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လွၵ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈသေ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ပေႃးဝႃႈတေသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလူဝ်ႇလႆႈမီး ဢၶွင်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၵႃႈတီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ ၽွၼ်းလီ လွင်ႈသၢင်ႈဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈသၢင်ႈဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်?ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:ပွင်ႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း Article Wizard ဢၼ်သၢင်ႈလႆႈမူႇလိၵ်ႈႁင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈယူႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ တေသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် လူတူၺ်းတီႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်?ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ Article Wizardသေၵေႃႈ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈပႃးထႅဝ်လိၵ်ႈ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မူႇလိၵ်ႈၶႃႈ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Why was the page I created deleted?
ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇတူၺ်းႁဵင်းလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းလွၵ်းလႅင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄဝႆႉဝႃႈၽႂ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ (ၼင်ႇ "ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ၊ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)")ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ (ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းသေၼႄ) တေလႆႈႁၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မၼ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင် ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈႁဵင်းၵွင်ႉ "တွၼ်ႈဢုပ်ႇ"ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးမၼ်းသေ တွင်ႈထၢမ်လႆႈယူႇ

တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ မူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေ"ၶၢႆႉ"ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႈၼႆ ၸႂ်ႉၼဵၼ် ၶၢႆႉ (ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ "မူၼ်ႉမႄး") ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶၢႆႉလႆႈၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေလႆႈမီးသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉ ႁဝ်းတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ တေလႆႈမီးဢႃႇယုတီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း သီႇဝၼ်းလႄႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈမႄးထတ်း တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း သိပ်းပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉ ႁင်းတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉၵင်ႈၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Wikipedia:Requested movesဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈဢၶွင်ႉၶႃႈ/တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၶွင်ၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တွၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတူၺ်း Wikipedia:Changing username ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။
ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမွတ်ႇပႅတ်ႈဢၶွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈမႃးဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈလႆႈယူႇႇၶႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တီႈပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ {{db-user}} ၼႆႉသေၵေႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယူႇ။ Right to vanish ၼႆႉၵေႃႈၸၢင်ႈလူတူၺ်းယူႇၶႃႈ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းလႆႈ တီႈ Wikipedia:Citing Wikipedia ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ် တႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
မူႇလိၵ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၽူႈမႄးထတ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈၼဵၼ် "တူၺ်းပိုၼ်း"ၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တႄႇတႅမ်ႈမႃး ၽူႈလႂ်ၽႂ် မႄးထတ်းသင် ၶၢဝ်းလႂ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢၢၼ်းၸႂ်ႉဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၽိုၼ်ဢိင်ၼႆ ၶိုၼ်းတူၺ်းၶေႃႈထၢမ်ၸိူဝ်းပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်တႅမ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

လုၵ်ႉတီႈၶႃႈသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်လႆႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ပေႃးဝႃႈတေလႆႈလၢတ်ႈ ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းၶႆႈၸႂ်ၶိုၵ်းတွၼ်း (တူဝ်ယၢင်ႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၽိင်ႈမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈၸုၼ်ႉႁတ်းႁတ်းသေတႅပ်းတတ်း ၸၸိူဝ်းၼႆႉ) ထုၵ်ႇလီတိူင်ႇပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးလႂ်ပၢႆးၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးမႂ်ၶႂၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်၊ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်းၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၼႄႉၼွၼ်းလီဢိူဝ်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၸႂ်လႆႈ။ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း မူႇလိၵ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈတင်း တူဝ်ႇဝိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႄးလၢႆႈမႄးတႅမ်ႈဝႆႉလႄႈသင်၊ ထုၵ်ႇတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းၶၼ်းဝႆႉလႄႈသင်၊ ထုၵ်ႇမူၼ်ႉမႄးဝႆႉလႄႈသင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:General disclaimer ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၽူႈလႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းတီႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁူႉတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းတီႈ Help:Logging in ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Contact us ၼႆႈၶႃႈလႄႈ။

ၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၽႃႇသႃႇတႆး

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]