ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Cheatsheet

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တူဝ်ယေႃႈ:

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

တွၼ်ႈတႃႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တူၺ်းတီႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ။

လွင်ႈၼႄႁၢင်ႈ လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ႁိုဝ်
Italicise text

''ၵိူင်း''

ၵိူင်း

Bold text

'''ၼႃ'''

ၼႃ

Bold and italic

'''''ၼႃ လႄႈ ၵိူင်း'''''

ၼႃ လႄႈ ၵိူင်း

Internal link
(within Wikipedia)

[[ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ]]
[[ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ|Text to display]]

ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ
Text to display

Link to a section

[[သုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈ#လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈမႃး]]
[[သုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈ#လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈမႃး|လိၵ်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈသုၶမ်းတႅမ်ႈမႃး]]

သုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈ#လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈမႃး
လိၵ်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈသုၶမ်းတႅမ်ႈမႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ
(to other websites)

[http://www.example.org Text to display]
[http://www.example.org]
http://www.example.org

Text to display
[1]
http://www.example.org

ၶိုၼ်းဢိင်ဢၢင်ႈၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်

#REDIRECT [[Target page]]

Redirect arrow without text.svgTarget page

ၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈ
Numbering is generated automatically.
To create a footnote or reference, use this format:

Article text.<ref name=test>[http://www.example.org Link text], additional text.</ref>

Article text.[1]
To reuse the same note, reuse the name with a trailing slash:

Article text.<ref name=test/>

To display notes, add either of these lines to the References section

<references/>
{{Reflist}}


  1. Link text, additional text.

ႁူဝ်ၶေႃႈ[1]
လမ်းၼႂ်း will automatically be generated when four headings are added to an article.

== ၸၼ်ႉ ၼိုင်ႈ ==
=== ၸၼ်ႉ သွင် ===
==== ၸၼ်ႉ သၢမ် ====
===== ၸၼ်ႉ သီႇ =====
====== ၸၼ်ႉ ႁႃႈ ======

ၸၼ်ႉ ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸၼ်ႉ သွင်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸၼ်ႉ သၢမ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸၼ်ႉ သီႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸၼ်ႉ ႁႃႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
Bulleted list[1]
Empty lines between list items discouraged, (see numbered lists).

* ၁
* ၂
** ၂.၁
* ၃

    • ၂.၁
Numbered list[1]
Empty lines between list items restarts numbering at 1.

# ၁
# ၂
## ၂.၁
# ၃

    1. ၂.၁
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

[[File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg|thumb|လိၵ်ႈ]]

Caption text
တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ
သႅင်း

~~~~

Your username 00:38,
10 ၸုၼ်ႇ 2023 (UTC)

လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်း[1]

လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်း ဢမ်ႇမီး(ပိူင်ၵဝ်ႇ)
:လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ
::လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆသွင်
:::လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆသၢမ်

လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်း ဢမ်ႇမီး(ပိူင်ၵဝ်ႇ)

လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ
လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆသွင်
လိၵ်ႈသင်ႇၶူဝ်းမၢႆသၢမ်
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Applies only at the very beginning of lines.
Quick Templates

တႃႇသိုပ်ႇတူၺ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]