Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵူႈမိုဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Contributing to Wikipedia ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

လွင်ႈႁဵတ်း Account

A short video about that "Edit" button and what it can do when you are bold! (1:06 min)

တွၼ်ႈတႃႇလူ ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢႆ တႃႇ ဢၶွင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၶဝ်ႈ log in ဝႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ၵႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်သေၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းလႆႈယူႇၵူႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈၸိူဝ်းၵႆႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉ log in သေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် တႃႇ ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈငႅမ်ႈသေ မၼ်းဢမ်ႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇ သင်တင်းၼမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်း ဢၶွင်ႉဝႆႉၼႆ ၽွၼ်းလီၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ တေလႆႈႁဵတ်း account ၼိုင်ႈဢၼ်? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၸီႉၸမ်ႈမူၼ်ႉမႄး ပၼ်ႁႃ

ၽူႈလူလိၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈလူ ပွင်ႈၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆးသေၵေႃႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ် လွင်ႈတၢင်ႈလူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈသင်၊ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉလႄႈသင်၊ တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း တႅမ်ႈၽိတ်းဝႆႉလႄႈသင်ၼႆ လႆႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ်သေၵေႃႈ လႆႈတႄႇတႅမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်း မႄးၼႆၵေႃႈ သင်ႁၼ်ၺႃး ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၼႆ တေၸၢင်ႈမႄးပၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈမႄး ၶေႃႈမုၼ်း တီႈၼႂ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် တေလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇပၼ် ၽိုၼ်ဢိင် မၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆႉ တီႈ ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇထွၼ်ပႅတ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢၼ်ၼၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပႃးဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တွၼ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇတႅမ်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ထုၵ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈသုတ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းသႂ်ႇ four tildes ~~~~ သေ လူင်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ မႄးထတ်း ဝီႇၶီႇတႆး ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

တႄႇသၢင်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်

လွင်ႈဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်

လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ ဝီႇၶီႇတႆး

Publicize Wikipedia

ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

တေလႆႈတႄႇ တီႈလႂ်?

တႄႇတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ

တႄႇတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ

တႄႇတီႈ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ

လူဝ်ႇ Class assignments

လူဝ်ႇ Programmers တင်းၼမ်ဢေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ

ၽိုၼ်ဢိင်