ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:About

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

{{About}} is a commonly used hatnote template on Wikipedia, and should be placed at the top of an article (but following {{Short description}}, if present), linking the reader to other articles with similar titles or concepts that they may have been seeking instead. The template has several formats, including:

 • {{About}}
  တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
 • {{About|Use1}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
 • {{About||Use2|Article2}}
  တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2
 • {{About|Use1||Article2}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း Article2
 • {{About|Use1||Article2|and|Article3}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း Article2 နှင့် Article3
 • {{About|Use1|Use2|Article2}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2
 • {{About|Use1|Use2|Article2|and|Article3}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2 နှင့် Article3
 • {{About|Use1|Use2|Article2|and|Article3|and|Article4|and|Article5}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2 နှင့် Article3
 • {{About|Use1|Use2|Article2|Use3|Article3}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2။ တွၼ်ႈတႃႇ Use3 Article3
 • {{About|Use1|Use2|Article2|other uses}}
  ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2။ တွၼ်ႈတႃႇ other uses တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)

Alternately, a section=yes parameter can be added to the {{About}} template for use at the top of a section. When using this parameter, the wording in the template changes to specify that it is being used in a section:

 • {{About|Use1|section=yes}}
  ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
 • {{About|Use1||Article2|section=yes}}
  ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း Article2
 • {{About|Use1|Use2|Article2|section=yes}}
  ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2
 • {{About|Use1|Use2|Article2|and|Article3|section=yes}}
  ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2 နှင့် Article3
 • {{About|Use1|Use2|Article2|other uses|section=yes}}
  ၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Use1 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ Use2 Article2။ တွၼ်ႈတႃႇ other uses တူၺ်းတီႈ About (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)

A |text= option adds text to the end; this should only be used when truly necessary, when the other hatnote templates listed below don't suffice. This template supports |selfref= (see {{self reference}} and MOS:SELFREF for details).

For more options, find "{{About}}" in the text below.

For reference, see Wikipedia:hatnote and documentation below.


ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

About

This template is a hatnote in the format "This page is about … For other uses …".

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Page description1

What the page this template is placed on is about ("This page is about …")

Stringsuggested
Other page 1 description2

What the first other page is about. If unused or blank, defaults to "For other uses".

Stringsuggested
Other page 1 title3

The title of the first other page. If unused, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page namesuggested
Other page 2 description4

What the second other page is about.

Stringoptional
Other page 2 title5

The title of the second other page. If unused or blank and parameter 4 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional
Other page 3 description6

What the third other page is about.

Stringoptional
Other page 3 title7

The title of the third other page. If unused or blank and parameter 6 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional
Other page 4 description8

What the fourth other page is about.

Stringoptional
Other page 4 title9

The title of the fourth other page. If unused or blank and parameter 8 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional
sectionsection

Pass "yes" in this parameter to get wording appropriate for use at the top of a section.

Auto value
yes
Stringoptional
Custom texttext

Text to be appended to the end.

Stringoptional