ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:For-multi

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:For multi ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

{{For-multi}} is a hatnote template that produces a list of alternative uses for the title of the article and links to articles about those uses. It is similar to {{For}} with the primary difference being this template allows multiple uses to be listed while still being able to link to multiple articles per use. It is essentially the same as {{About}} but without the about clause at the start.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

0 parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When no parameters are provided, this template functions the exact same as {{Other uses}}. It is preferred to use that template as it more clearly explains the output of the function.

The output with zero parameter {{For-multi}} is:
တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) လႄႈ။

Comparison to other templates:

This is the same as using {{Other uses}}:
တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ တူၺ်းတီႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) လႄႈ။

One or two parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When one or two parameters are provided, this template functions the exact same as {{For}}. It is preferred to use that template as the "multi" functionality of this template is not required.

1 Parameter[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

With one parameter, {{For-multi|UseA}} yields:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA၊ တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) လႄႈ။

Comparison to other templates:

This is identical to passing the same arguments to {{For}}. For example, {{For|UseA}} yields:
UseA တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။

2 Parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

With two parameters, {{For-multi|UseA|ArticleA}} yields:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA၊ တူၺ်းတီႈ ArticleA လႄႈ။

Comparison to other templates:

This is identical to passing the same arguments to {{For}}. For example, {{For|UseA|ArticleA}} yields:
UseA တူၺ်းတီႈ ArticleA ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။

3 or more parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When three or more parameters are provided, this template can be used. Functionally, it is the same as {{About}}, but without the about clause at the beginning. Per the guideline at WP:HNS, it is up to the editor to decide whether or not the hatnote should contain a brief summary (i.e. whether or not the hatnote should use {{For-multi}} or {{About}}) based on their preference and what is likely to be clearer and easier for the reader.

With three parameters, the output of

{{For-multi|UseA|ArticleA|UseB}}
is:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA၊ တူၺ်းတီႈ ArticleA လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ UseB၊ တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) လႄႈ။

Comparison to other templates:

The output of {{For-multi|UseA|ArticleA|UseB}} is different from {{For}} provided with three parameters where {{For|UseA|ArticleA|ArticleB}} yields:
UseA တူၺ်းတီႈ ArticleA လႄႈ ArticleB ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။
As you can see, this function is able to output multiple uses, unlike {{For}}. {{About}} also produces the same output, but with an about clause at the beginning. For example, {{About|About|UseA|ArticleA|UseB}} yields:
ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ About ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ UseA ArticleA။ တွၼ်ႈတႃႇ UseB တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)
Technically, {{About}} can be used by passing an empty first parameter, but this isn't recommended as the wikitext {{About||UseA|ArticleA|UseB}} doesn't make it clear what the output is going to be and what the purpose of the template is as, in this case, the name of the template "About" is misleading. Using it this way would look like:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA ArticleA။ တွၼ်ႈတႃႇ UseB တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)

Multiple articles per use[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Multiple articles can be used per use by putting a parameter with the content and between them. For example, the wikitext

{{For-multi|UseA|ArticleA|and|ArticleB|and|ArticleC|UseB|ArticleD|and|ArticleE}}
yields:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA၊ တူၺ်းတီႈ ArticleA လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ and၊ တူၺ်းတီႈ ArticleB လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ and၊ တူၺ်းတီႈ ArticleC လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ UseB၊ တူၺ်းတီႈ ArticleD လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ and၊ တူၺ်းတီႈ ArticleE လႄႈ။

Last parameter[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When the last parameter is a "use", the current article plus (disambiguation) will be linked to at the end of the template. For example,

{{For-multi|UseA|ArticleA|UseB}}
yields:
တွၼ်ႈတႃႇ UseA၊ တူၺ်းတီႈ ArticleA လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ UseB၊ တူၺ်းတီႈ For-multi (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) လႄႈ။

The above example produces a link to ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:For-multi (disambiguation) at the end.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

For-multi

This template lists multiple other uses for the title and links to articles about those uses. See the documentation for more information on usage and alternatives.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Other use 11

What the first other use of the title is. If unused or blank, defaults to "For other uses".

Stringrequired
Other page 12

The title of the first other page. If unused, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page namerequired
Other use 23

What the second other use of the title is.

Stringrequired
Other page 24

The title of the second other page. If unused or blank and parameter 4 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional
Other use 35

What the third other use of the title is.

Stringoptional
Other page 36

The title of the third other page. If unused or blank and parameter 6 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional
Other use 47

What the fourth other use of the title is.

Stringoptional
Other page 48

The title of the fourth other page. If unused or blank and parameter 8 exists, defaults to "[page title] (disambiguation)".

Page nameoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]